• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Remont układu motylowego turbiny

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont układu motylowego turbiny T1 MEW Domaniów
Opis przedmiotu zamówienia

- Wymiana łożysk na osi zaworu motylowego (brak danych typu)
- Wymiana uszczelnień łożysk osi zaworu motylowego (brak danych typu)
- Ocena stanu gniazd łożysk.
- Wymiana uszczelnienia głównego zaworu motylowego.
Szczegóły w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 29.04.2024 10:00
Termin składania:2024-04-29
Wymagania:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

posiadanie aktualnych dokumentów dotyczących działalności gospodarczej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) posiadanie doświadczenia w tematyce przedmiotu zamówienia, potwierdzonego referencjami (listy polecające, protokoły odbioru prac, itp.);

b) posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, remontów i kontrolno - pomiarowym turbin wodnych o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi na stanowisku eksploatacji oraz dozoru- Grupa 2 .

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy

Informacje dodatkowe

Jak w zapytaniu ofertowym i załącznikach
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu
Parkowa 2A
26-600 Radom
Mirosław Chabiera
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50000000-5, 50530000-9
Numer dokumentu:W.ROZ.2711.71.2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.