• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Remont statku Kapitan Poinc

Wyróżnione

Dane kontaktowe

Opis:Remont ststku Kapitan Poinc

Remont statku Kapitan Poinc

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 902 628.92 PLN
II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4) Opis zamówienia:

Remont statku Kapitan Poinc

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwagi:V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5830001184
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 902 628.92 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Kontakt:Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Gdynia
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Siemaszko
E-mail: zpub@sar.gov.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241000
Numer dokumentu:727787-2023, NZ-ET/II/PN/13/23
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.