• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Remont do odnowienia klasy PRS jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont do odnowienia klasy PRS jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Remont do odnowienia klasy PRS jednostek pływających KONSTELACJA oraz KONTROLER-20"
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy PRS jednostek pływających KONSTELACJA oraz KONTROLER-20. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część nr 1:,,Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONSTELACJA". Szczegółowy zakres prac remontowych wykonywanych na jednostkach pływających KONSTELACJA określony został w Specyfikacjach remontowych (seria 100, 200, 300) stanowiących załączniki nr 11.1.a), 11.1.b), 11.1.c) do SWZ. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50241000-6: usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 a) do SWZ. Część nr 2: Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONTROLER-20. Szczegółowy zakres prac remontowych wykonywanych na jednostkach pływających KONTROLER-20 określony został w Specyfikacjach remontowych (seria 100, 200, 300) stanowiących załączniki nr 11.2.a), 11.2.b) oraz 11.2.c) do SWZ. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50241000-6: usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 b) do SWZ."

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Część nr 1: ,,Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONSTELACJA".
Opis: 1. Część nr 1: ,,Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONSTELACJA". 1.1. Zakres prac: o dokowanie jednostki, o prace związane z utrzymaniem jednostki w eksploatacji, wykonanie wszelkich napraw i prac konserwacyjnych takich jak: mycie kadłuba, wymiana protektorów biernej ochrony kadłuba (pływaków), płetw sterowych, tuneli sterów strumieniowych, skrzyń lodowych oraz studni opuszczania sondy wielowiązkowej, o czyszczenie zbiorników kadłubowych, o piaskowanie kadłuba części podwodnej i nadwodnej oraz płetw sterowych, o wykonanie pomiarów grubości poszycia kadłuba, grodzi i wzmocnień, pokładów, tuneli sterów strumieniowych, o malowanie podwodnej części kadłuba i płetw sterowych, malowanie części nadwodnej, malowanie oznaczeń na kadłubie, malowanie pokładu głównego, nadbudówki, masztu i relingów, o wyprowadzenie punktu poboru wody sanitarnej na pokład rufowy (na zewnątrz) z zaworami umożliwiającymi spust wody na okres zimowy, o modyfikacja trapu wejściowego, o przegląd trzonów i płetw sterowych, wałów i śrub napędowych, przegląd sterów strumieniowych, o remont armatury dennej i burtowej, o konserwacja łańcucha kotwicznego i komory łańcuchowej, o zdemontowanie zespołu urządzenia odsalającego wodę morską, o wykonanie prób szczelności wszystkich drzwi strugoszczelnych, o wykonanie modyfikację wentylacji agregatu PB zgodnie z opisem w specyfikacji remontowej, o poweryfikacyjna przebudowa układu hydraulicznego - lewa i prawa siłownia główna, o wykonanie próby obciążenia pod ciężarem zawieszonym bramownicy rufowej, o przeniesienie panelu sterowania autopilota z pulpitu nad fotelem kapitana na poziomy pulpit/stół sterowniczy, o zakup i wymiana 14 sztuk akumulatorów (rozruchowe SG, agregatu portowego, rozruchowe ZP, użytkowych i radiowych), o wykonanie kalibracji zbiorników (denne paliwa LB i PB, wód szarych i fekalii), o wykonanie megaatestu elektrycznego. 1.2. Wszystkie prace mają być wykonywane pod nadzorem PRS. 1.3. Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu. (przekazanie jednostki pływającej do remontu nastąpi w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). 1.4. Szczegółowy zakres prac remontowych wykonywanych na jednostkach pływających KONSTELACJA określony został w Specyfikacjach remontowych (seria 100, 200, 300) stanowiących załączniki nr 11.1.a), 11.1.b), 11.1.c) do SWZ. 1.5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50241000-6: usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 a) do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: ZP.371.6.2024.KC Część 1
Główna klasyfikacja (cpv): 50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Część nr 2: Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONTROLER-20.
Opis: Część nr 2: Remont do odnowienia klasy PRS jednostki KONTROLER-20. 1. Zakres prac: o dokowanie jednostki, o prace związane z utrzymaniem jednostki w eksploatacji, wykonanie wszelkich napraw i prac konserwacyjnych takich jak: mycie kadłuba, wymiana protektorów biernej ochrony kadłuba, skrzyni lodowej oraz steru strumieniowego, o montaż 2 sztuk manometrów ciśnienia wody chłodzącej uszczelnienia wału napędowego L i P burty, o pomiary poszycia kadłuba i pokładu, grodzi i tunelu steru strumieniowego, o malowanie części podwodnej kadłuba i płetw sterowych, malowanie pokładu, malowanie części nadwodnej i masztu jednostki, o przeprowadzenie remontu armatury dennej i burtowej, o czyszczenie zbiorników kadłubowych, o przegląd trzonów i płetw sterowych, wałów i śrub napędowych, przegląd steru strumieniowego, o wymiana na nową istniejącej pompy chłodzenia wodą morską SG, o demontaż aktualnych rurociągów chłodzenie SG i wykonanie na ich wzór nowych rurociągów wody morskiej chłodzącej lewy i prawy silnik główny, o remont armatury dennej i burtowej, o konserwacja łańcucha kotwicznego i komory łańcuchowej, o montaż manometrów na systemie chłodzenia uszczelnień wałów wraz z systemem sygnalizacji, o wymiana na nowe hermetycznych włączników dwufunkcyjnych typu ,,góra-dół" sterującymi lewym i prawym żurawikiem burtowym, o wymiana na nowe zużyte (głośna praca wentylatorów) 4 sztuki wentylatorów nawiewu klimatyzacji, o wymiana na nowe 6 sztuk wentylatorów wyciągowych, odgazowujących skrzynie akumulatorowe, o wykonanie megaatestu elektrycznego. 2. Wszystkie prace wykonywane pod nadzorem PRS. 3. Termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu. (przekazanie jednostki pływającej do remontu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy). 4. Szczegółowy zakres prac remontowych wykonywanych na jednostkach pływających KONTROLER-20 określony został w Specyfikacjach remontowych (seria 100, 200, 300) stanowiących załączniki nr 11.2.a), 11.2.b) oraz 11.2.c) do SWZ. 5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50241000-6: usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 b) do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: ZP.371.6.2024.KC Część 2
Główna klasyfikacja (cpv): 50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 26/02/2024 10:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień
Termin składania:2024-02-26
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 26/02/2024 10:30:00 (UTC+1)
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-338
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 100 Dzień
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer rejestracyjny: 000145000
Departament: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-338
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Katarzyna Chojnacka
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Telefon: +48 (58) 355 33 33
Faks: +48 (58) 6217231
Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241000
Numer dokumentu:85126-2024, ZP.371.6.2024.KC
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.