• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=66190819

TERMIN SKŁADANIA ofert
25-04-2024 11:00:00
Termin składania:2024-04-25
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 25-04-2024 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

Informacje dodatkowe

1.1
wykaz wykonanych zamowień - zał. nr 4 do zaproszenia
Wykaz wykonanych zamówień
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:16/P/SRM/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.