• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.398,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.398,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej.
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Zamknięta 18, 
80-955 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398; o numerze NIP: 5832461866 (dalej jako „ZMPG”) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym nr 3/SRH/2024 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.398,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej.

Postępowanie jest przetargiem publicznym w formie licytacji.

Szczegółowe warunki postępowania zostały określone w dokumentacji przetargowej, która jest udostępniona wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/ (dalej jako „Dokumentacja”).

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny złożyć Wniosek o dopuszczenie do przetargu na formularzu zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji. 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do przetargu upływa w dniu 31 maja 2024 r. 
o godz. 12:00.

Przeprowadzenie licytacji nastąpi w dniu 14 czerwca 2024 r. i rozpocznie się o godz. 12:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 305 A.

ZMPG jest uprawniony do odwołania przetargu oraz do zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dziękujemy za wysłane grafiki.