• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Naprawa bieżącą stacji hydrolokacyjnej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa bieżącą stacji hydrolokacyjnej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawę bieżącą stacji hydrolokacyjnej MG-79 DSP na okręcie TR 633.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 10.04.2024 r.
Termin składania:2024-04-10
Miejsce i termin realizacji:Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni
roboczych od dnia otrzymania zamówienia).
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Do kontaktów wyznaczona została:
- kpt. mar. Marta GOLUS tel. 796 716 146;
V.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z:
- kmdr ppor. Leszek TABAT tel. 261 24 24 66;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.