• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: DOSTAWA WĘŻA DO TANKOWANIA OKRĘTU METODĄ WĘŻA HOLOWANEGO ZA RUFĄ ANGUS OFFSHORE 850 DLA JW 4250

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: DOSTAWA WĘŻA DO TANKOWANIA OKRĘTU METODĄ WĘŻA HOLOWANEGO ZA RUFĄ ANGUS OFFSHORE 850 DLA JW 4250
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA WĘŻA DO TANKOWANIA OKRĘTU METODĄ WĘŻA HOLOWANEGO ZA RUFĄ ANGUS OFFSHORE 850 DLA JW 4250
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA WĘŻA DO TANKOWANIA OKRĘTU METODĄ WĘŻA HOLOWANEGO ZA RUFĄ ANGUS OFFSHORE 850 DLA JW 4250
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=62114672

TERMIN SKŁADANIA ofert
15-02-2024 11:00:00
Termin składania:2024-02-15
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 15-02-2024 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena - do oferty należy dołączyć kalkulację ceny oferty - zał.nr 2 do zaproszenia.

Załączniki:
zał. nr 2 do zaproszenia kalkulacja ceny oferty i opis przedmiotu zamówienia.docx
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:10/P/STO/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.