• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
22
kwi 2021

Projekt monitorowania wydajności statków

Szczegóły wydarzenia

Głównymi tematami dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu są obecnie cyfryzacja i zrównoważony rozwój - i jest mało prawdopodobne, aby ten trend uległ zmianie. Przedsiębiorstwa żeglugowe znajdą się pod jeszcze większą presją, aby lepiej zarządzać emisją gazów cieplarnianych, zgodnie z IMO’s MEPC 75, Sea Cargo Charter czy UE. Tymi zagadnieniami zajmą się specjaliści podczas webinarium Vessel performance monitoring projects.

Emisją można zarządzać w trzech płaszczyznach:

Po pierwsze, wysiłek włożony w zminimalizowanie strat w zużyciu paliwa, w tym systemy monitorowania i analizy, wizualizacja danych, systemy obliczania tras i  prędkości..

Po drugie, inwestycje kapitałowe w programy redukcji emisji – m.in. w tym paliwo LNG.

Po trzecie, przekształcenie firmy w taką, która zarządza emisją w ramach całego systemu operacyjnego, biorąc pod uwagę emisje we wszystkich decyzjach biznesowych.

Metody technologiczne, które mogą w tym pomóc, obejmują symulację, modelowanie różnych projektów; zaawansowane sterowanie napędem oraz wiele innych, aby jak najlepiej wykorzystać działanie silnika i zużycie paliwa.

Dziękujemy za wysłane grafiki.