• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
mar 2017

Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 .11.2016 r.

Szczegóły wydarzenia

Od stycznia 2017 r. obowiązują przepisy wynikające z nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym z 29 listopada 2016 r (Dz.U. 2016 poz. 1923). W grudniu 2016 r., podczas konferencji o tej, tzw. „dużej nowelizacji UoTK” zgłoszony został wniosek o zorganizowanie następnej konferencji o podobnej tematyce, opartej o analizę praktycznych zastosowań przepisów, także w świetle rozporządzeń wykonawczych. Do środowiska przedsiębiorców sektora wystosowane zostało zapytanie o zgłaszanie przez nich pytań i wątpliwości związanych z praktyką wdrożenia przepisów nowelizacji. W wyniku zgłoszonych problemów organizatorzy, eksperci oraz przedstawiciele MIiB i UTK przygotują odpowiednie wyjaśnienia, interpretacje i wskazówki, które będą prezentowane podczas konferencji 8 marca 2017 r. w Warszawie.

Program konferencji zakłada prezentacje blokowych zagadnień, jak i opis konkretnych sytuacji – case’ów związanych z nietypowymi przypadkami dotyczącymi np. układów sieci bocznicowej, usytuowania obiektów infrastruktury usługowej, stosunków własnościowych, wpływu na bezpieczeństwo itp. Nowe rozwiązania dotyczące ustanowienia statutu sieci kolejowej, podziału infrastruktury na publiczną i prywatną, utworzenia i udostępniania obiektów infrastruktury usługowej i wiele innych zmian wymagają jak najszerszej informacji i wyjaśnień interpretacyjnych, czemu może służyć spotkanie zainteresowanych przedstawicieli środowiska przedsiębiorców kolejowych.

Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 .11.2016 r. - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.