• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80 - 137 Gdańsk, Starodworska 2
  • Telefon: 58 300 54 89
  • Fax: 58 300 54 89
  • E-mail: polwar@polwar.pl

Udostępnij

NASZE DOKONANIA

Pakiet robót wykonywanych w ostatnich latach jest pokaźny. Lista referencyjna obejmuje kilkaset obiektów na terenie całego kraju.
Głównymi naszymi kontrahentami są:
- instytucje sprawujące nadzór nad obiektami komunikacyjnymi,
- zarządy portów,
- stocznie,
- przemysł,
- energetyka.

W ostatnich latach braliśmy udział jako firma specjalistyczna w budowie obiektów mostowych na obwodnicy Białobrzegów, budowie mostu przez rzekę Pasłękę w Wielewie, wiaduktu w Mszczonowie, budowie wiaduktu Hucisko w Gdańsku, nowego Mostu Świętokrzyskiego przez Wisłę w Warszawie, mostu Kotlarskiego w Krakowie, mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, mostów w Poganicach i Elblągu, wiaduktów w Gdyni, nowych mostów przez Odrę w Szczecinie na autostradzie A-6, budowie nowego mostu w Słupcy, remoncie kolejowego mostu przez Wisłę w Warszawie, remoncie kapitalnym mostu kolejowego przez Wartę w Poznaniu, remoncie mostu kolejowego w Dębicy, remoncie mostów kolejowych na Centralnej Magistrali Kolejowej, kilkuset remontów obiektów mostowych i energetycznych, zabezpieczeniu mostów przez Wisłę w Krakowie i Grudziądzu, remoncie mostów kolejowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu i Gdańsku, przebudowie mostów drogowych w Krakowie i Warszawie.
Wykonujemy prace w trudnych warunkach morskich dla Portu Gdańsk, w zakres których wchodzi naprawa i wzmocnienia konstrukcji żelbetowych, iniekcje, roboty podwodne. Nie są nam obce prace w elektrowniach, elektrociepłowniach, kopalniach. Wykonywaliśmy remonty Elektrociepłowni w Gdańsku, elektrowni Gródek, zbiornika w Międzygórzu, Kopalni Kłodawa.

Oferta

Hydrotechnika

Od 1998 r. wykonujemy remonty i przebudowy morskich i lądowych konstrukcji hydrotechnicznych. Wykonaliśmy w tym czasie kilkunastu remontów konstrukcji elektrowni wodnych oraz kilku remontów infrastruktury portowej. Wykonujemy też prace podwodne.

Opis dodatkowy

naprawa konstrukcji żelbetowych, wzmocnienia konstrukcji żelbetowych, iniekcje, roboty podwodne, prace podwodne, remonty morskich konstrukcji hydrotechnicznych, remonty infrastruktury portowej

Dziękujemy za wysłane grafiki.