• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
13
mar 2019

Polsko-Farerskie Forum Biznesowe

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w historii Forum dotyczącym współpracy biznesowej między Polską a Wyspami Owczymi.

Celem forum jest zwiększenie wymiany handlowej między Polską a Wyspami Owczymi, istotnym graczem w branży rybnej. Wyspy Owcze mają jeden z najwyższych na świecie wskaźników PKB na mieszkańca. Ponad 90 proc. eksportu i około 20 proc. PKB stanowią produkty rybne. Farerskie ryby są eksportowane na 6 kontynentów.

Polska ma bardzo stabilną sytuację makroekonomiczną i była jedynym krajem w UE, który uniknął recesji w 2009 roku. Lokalizacja tego kraju umożliwia łączenie Polski w relacjach biznesowych na obszarach zachodnio-wschodnich i południowo-północnych. Członkostwo Polski w NATO i UE wzmacnia stabilność i bezpieczeństwo kraju.

Wyspy Owcze należą czołówki państw na świecie w oparciu o PKB na jednego mieszkańca. Produkty rybne stanowią ponad 90 procent łącznej wartości eksportu i około 20 procent PKB. Owoce morza z Wysp Owczych są eksportowane na sześć kontynentów świata. Nasze Forum może zwiększyć wymianę handlową między Wyspami Owczymi a Polską.

Program:

8:15 Rejestracja i powitalna kawa

9:00-9:15 Oficjalne otwarcie Forum i mowa powitalna

9:15-10:00 I sesja panelowa: Polska-Wyspy Owcze – powiązania, szanse i zagrożenia w prowadzeniu biznesu

10:00 -10:45 II sesja panelowa: Branża rybna – nowe technologie i zrównoważona akwakultura

10:45-11:10 Przerwa kawowa

11:10-11:55 III sesja panelowa: Budowa statków i łodzi oraz usługi dla przemysłu morskiego

11:55-12:40 IV sesja panelowa: Dostarczanie pracowników z Polski na Wyspy Owcze

12:40-13:25 V sesja panelowa: Czas odwiedzić Wyspy Owcze! – panel turystyczny

13:25-14:20 Przerwa obiadowa

14:20-17:00 Rozmowy B2B

Zapisy tutaj.

fot. pixabay.com/jackmac34

Dziękujemy za wysłane grafiki.