• <
plus

Ogólnopolska organizacją skupiająca firmy związane z branżą przetwórstwa ryb.

Dane kontaktowe

  • Adres: 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 5 pok. 111,
  • Telefon: (+48 94) 347 13 28
  • E-mail: pspr@pspr.pl

Udostępnij

Informacje o Polskim Stowarzyszeniu Przetwórców Ryb
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb w Koszalinie zostało powołane 7 lipca 1998 roku .

Jest ogólnopolską organizacją skupiającą firmy związane z branżą przetwórstwa ryb.

Celem stowarzyszenia jest jednoczenie środowiska branżowego oraz reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych członków a także promocja ryb i przetworów rybnych.

Nasze stowarzyszenie:

◦reprezentuje interesy swoich członków
◦współuczestniczy w tworzeniu prawa, poprzez konsultacje projektów aktów prawnych i inicjuje nowe zapisy korzystne dla branży
◦bronimy branżę przed wprowadzaniem niekorzystnych zmian w przepisach oraz wprowadzaniem utrudnień i kolejnych obciążeń naszych firm
◦promuje polskie przetwórstwo w kraju i za granicą
◦dostarcza swoim członkom informacji o polityce i programach UE w tym wszelkich programach pomocowych
◦przedstawiciele PSPR uczestniczą w ważnych dla rozwoju przetwórstwa przedsięwzięciach; seminariach, komisjach i spotkaniach zarówno w kraju jak i za granicą
◦współorganizuje seminaria oraz szkolenia, na których członkowie stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki związanymi z rozwojem technologii dla przetwórstwa ryb oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych kadry zakładów rybnych

◦współpracujemy z ośrodkami naukowymi - Akademią Rolniczą w Szczecinie, Politechniką Szczecińską - Ośrodkiem Przekazu Innowacji w celu podejmowania wspólnych działań służących rozwojowi oraz wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rybnego
◦Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenia Przetwórców Ryb jest członkiem Stowarzyszenia Przetwórców Rybnych Unii Europejskiej - AIPCE - E.U.Fish Processors Association /CEP- E.U.Federation of National Organisationsof Importers and Exporters of Fish. Organizacja skupia stowarzyszenia krajowe lub organizacje reprezentujące przemysł rybny w krajach członkowskich UE. Celem jest reprezentowanie interesów przemysłu rybnego UE w stosunku do Władz i Instytucji Unii Europejskiej, promocja i ochrona wizerunku produktów i przemysłu rybnego, analiza przedmiotów wspólnego zainteresowania członków w zakresie nauki, prawa, technologii i ekonomii.
◦Obecnie organizacja liczy około 60 członków i ma nadzieję na dalszy rozwój. Zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia, aby razem poprawiać warunki działania naszych firm i razem rozwiązywać wspólne problemy

Kontakt do działów firmy

Kontakt ze Stowarzyszeniem
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
75 - 846 Koszalin, ul. Słowiańska 5
tel./fax (+48 94) 347 13 28
GSM: 606 30 72 38
E-mail: pspr@pspr.pl
Internet: www.pspr.pl

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

promocja ryb, przetwórstwo ryb, przetwory rybne, stowarzyszenie, ryby

Dziękujemy za wysłane grafiki.