• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
cze 2018

Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

Szczegóły wydarzenia

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) zaprasza do udziału w konferencji „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”, która odbędzie się 19 czerwca w Sali Kinowej Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości odnośnie możliwości stwarzanych przez Morski Fundusz Inwestycyjny, pokazanie szans i wyzwań związanych z prowadzeniem jednoczesnej działalności na rynku cywilnym i specjalnym oraz zmapowanie polskich możliwości w tym zakresie oraz podkreślenie roli rozwiązań technologicznych typu dual use w przemyśle stoczniowym.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Doroty Arciszewskiej Mielewczyk oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha. Patronaty medialne nad wydarzeniem objęły: portal GospodarkaMorska.pl, Radio Gdańsk, Radio Szczecin oraz miesięcznik „Morze”. Wśród potwierdzonych gości jest między innymi minister Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Konferencja poprzedzona została warsztatem eksperckim „Produkcja specjalna oraz cywilna – uwarunkowania i perspektywy”, który odbył się 15 maja. Spotkanie moderowane przez dyrektora Działu Analiz WIIS Antoniego Pieńkosa rozpoczęło się od przemówienia podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, który przedstawił obecne priorytety ministerstwa w dziedzinie wsparcia przemysłu stoczniowego w Polsce. Tematyką pierwszej części warsztatów, poprzedzonej prezentacją Naczelnika Wydziału Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ Macieja Styczyńskiego na temat światowych trendów w budownictwie okrętowym, była charakterystyka głównych segmentów rynku produkcji okrętowej w Polsce. W drugiej części, zainaugurowanej wystąpieniem wicedyrektora Biura Platform Morskich Polskiej Grupy Zbrojeniowej Cezarego Cierzana, zaproszeni goście dyskutowali na temat możliwości rozwoju i pozyskiwania nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania przez polski przemysł stoczniowy. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, przemysłu zbrojeniowego, Marynarki Wojennej RP, mediów oraz niezależni eksperci i pracownicy uczelni wyższych. Wnioski z warsztatu zostaną wykorzystane w trakcie przygotowania raportu podsumowującego projekt.

WIIS jest niezależnym ośrodkiem analitycznym powołanym do życia jako platforma wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Misją instytutu jest wspieranie procesu kształtowania polityki bezpieczeństwa RP i planowania strategicznego. Cele realizujeon poprzez działalność analityczną, badawczą oraz uczestnictwo w debacie publicznej, starając się rozwijać świadomość polskich obywateli w tym obszarze.

Wstępny program konferencji dostępny jest tutaj.

Rejestracja na konferencję tutaj.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie osoby, które uprzednio otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową, będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.

Dziękujemy za wysłane grafiki.