• <
plus

Spedycja międzynarodowa.

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-900 SZCZECIN, ul. Henryka Pobożnego 5
  • Telefon: ( 48 91 ) 4340174
  • Fax: ( 48 91 ) 4336925

Udostępnij

Firma spedycyjna POLSAD Sp. z o.o. powstała 07.12.1992 roku.
Spółka rozpoczęła swoją działalność jako mała cztero-osobowa firma, zajmująca się przede wszystkim obsługą spedycyjną zbóż i pasz.

Obecnie Spółka POLSAD to 12 osobowy zespół oferujący kompleksową obsługę ładunku.

Już w pierwszym roku naszej działalności obsłużyliśmy ponad 600 tys. ton ładunków, w zdecydowanej większości ( pół miliona ton ) towarów rolno - spożywczych, głównie zboża i śruty.

Kolejne lata działalności firmy przynoszą jej rozwój, wyraźnie uwidaczniający się w wypracowaniu z roku na rok, coraz to korzystniejszych wskaźników ekonomiczno - finansowych, we wzroście masy obsługiwanych towarów oraz w rozszerzaniu naszej oferty spedycyjnej o nowe grupy towarów ( cukier , oleje, węgiel, koks, benzyna, koncentrat cynku, metal ołowiu i cynku, melasa).

Ten dynamiczny rozwój umożliwił przedstawienie naszym kontrahentom oferty usług kompleksowych obejmującej:
sprowadzanie i magazynowanie towarów, ich kontrolę jakościową i ilościową,
przeładunek,
przygotowanie niezbędnych dokumentów morskich,
przygotowywanie dokumentów do kontroli urzędowych (badań fitosanitarnych, standaryzacyjnych, weterynaryjnych)
odprawę poprzez własną Agencję Celną (powstałą w kwietniu 1993 roku) posiadanym zabezpieczeniem należności celnych, co przyspiesza i usprawnia odprawę celną towarów, umożliwia wcześniejsze podejmowanie towarów z magazynu,
aranżację przewozów transportem kolejowym i samochodowym.
W celu nawiązania nowych kontaktów oraz podniesienia jakości świadczonych usług POLSAD w roku 2002 został członkiem UNISTOCK - Europejskiego Stowarzyszenia Przeładowców i Składowników Towarów Rolnych. Członkostwo w UNISTOCK zapewnia POLSAD-owi bieżące śledzenie zmian w regulacjach prawnych Unii Europejskiej jak również umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów.W 1999 r. powstał gdyński oddział firmy i podjął współpracę z Terminalem Westway oraz z Bałtyckim Terminalem Zbożowym.


Oferowane usługi:

usługi spedycji w eksporcie, imporcie oraz w
tranzycie,
usługi koordynacji związane z obrotem portowo - morskim, transportem lądowym i rzecznym,
usługi w zakresie odpraw celnych świadczonych przez własną agencję celną,
usługi w zakresie konsultingu związane ze spedycją i transportem,
usługi w zakresie czarterowania statków oraz ubezpieczania ładunków.


TRANSPORT MORSKI:
Szczecin Port:
- elewator EWA
- elewator SNOP
- elewator BASENOWA
- elewator WARTA

Pełna obsługa przeładunkowo - spedycyjna towarów rolnych sypkich oraz ładunków płynnych poprzez zbiorniki na nabrzeżu BALTCHEM (www.baltchem.com.pl):
- oleje roślinne,
- melasa
- metanol.

Odprawa celna towarów poprzez własną Agencję Celną posiadanym zabezpieczeniem należności celnych przyspiesza i usprawnia odprawę celną towarów, umożliwia wcześniejsze podejmowanie towarów z magazynu.Posiadamy Biuro Portowe na elewatorze EWA pracujące w ruchu ciągłym zgodnie z harmonogramem pracy elewatora EWA oraz Oddział POLSAD w Gdyni, gdzie współpracujemy z Terminalem Westway oraz Bałtyckim Terminalem Zbożowym.

Poprzez Terminal Westway POLSAD prowadzi pełną obsługę przeładunkowo-spedycyjną ładunków płynnych, takich jak: oleje ciężkie, roślinne, melasa, itp., natomiast poprzez Bałtycki Terminal Zbożowy towarów rolnych, sypkich.

Ponadto organizujemy przeładunek, składowanie, badania fitosanitarne, standaryzacyjne, weterynaryjne, aranżację przewozów transportem kolejowym i samochodowym.

Opis dodatkowy

spedycja międzynarodowa, spedycja morska, transport morski

Dziękujemy za wysłane grafiki.