• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133
  • Telefon: 48 24 266 23 00

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Porty, Logistyka Usługi portowe, Firmy PERN Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Spółka Akcyjna

Grupa PERN „Przyjaźń” jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. PERN „Przyjaźń” S.A., spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej, została utworzona w 1959 roku, aby transportować ropę ze Związku Radzieckiego do Polski i Niemiec Wschodnich. Od 1963 roku, kiedy to pierwsza partia radzieckiej ropy naftowej dotarła rurociągami do zbiorników w Adamowie, szybko powstały kolejne magistrale służące do transportu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych. W 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną Skarbu Państwa ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.
PERN „Przyjaźń” S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi oprócz PERN „Przyjaźń” S.A., pięć spółek zależnych: OLPP Sp. z o.o., NAFTOPORT Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o., PETROMOR Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A.
Łącznie Grupa zarządza siecią blisko 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 3 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok. Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku, blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych.
Strategia Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń” przewiduje wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych, sieci rurociągów oraz infrastruktury przeładunkowej w porcie w Gdańsku.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.