• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-717 Gdańsk, Miałki Szlak 4/8
  • Telefon: 58 323 88 88
  • Fax: 58 323 88 11
  • E-mail: office@peko.pl

Udostępnij

Agencja PEKO działając na rynku spedycyjnym od 1991 roku osiągnęła bardzo wysoki poziom świadczonych usług. Podstawą takiego stanowiska jest zespół zatrudnionych w niej ludzi, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w pracy agentów celnych i spedytorów nabytą poprzez wieloletnią praktykę w tej branży.

Mamy nadzieję, że kompleksowość i profesjonalizm świadczonych przez nas usług pozwoli ku satysfakcji naszych klientów postawić nas na wiodącym miejscu wśród firm specjalizujących się w tego rodzaju działalności. Organizując odprawy celne we wszystkich procedurach celnych służymy również doradztwem w zakresie funkcjonowania polskiego systemu celnego w oparciu o Kodeks Celny, przepisy wykonawcze i związkowe oraz prowadzeniem profesjonalnego postępowania odwoławczego w zakresie spornych spraw celno - podatkowych .

Oferujemy kompleksową obsługę celną i statystyczną:
##Agencja Peko dokona w Państwa imieniu odprawy celnej we wszystkich procedurach w Urzędach Celnych właściwych miejscowo dla siedziby naszych oddziałów, w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych.
##Oferujemy również odprawy przesyłek w obrocie pocztowym.
##Nasz agent przygotuje dla Państwa wszelkie dokumenty określone przepisami celnymi i wymagane przez administrację celną.
##Istnieje również możliwość skorzystania z naszych zabezpieczeń długu celnego jako zapłaty należności celnych za naszym pośrednictwem.
##Możemy dokonać odprawy celnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz umożliwić importerom rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.
##W przypadkach sporów z Urzędami Celnymi oferujemy możliwość wnoszenia odwołań od decyzji, wszelkich wniosków i pism związanych z postępowaniem celnym, zwolnieniem oraz umorzeniem cła.
##Agencja Peko oferuje Państwu usługi w zakresie przygotowywania i składania deklaracji statystycznych Intrastat.

Usługi spedycyjne w kraju i za granicą, w eksporcie, imporcie i tranzycie z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu realizuje:
PEKO Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. Stachura, Spółka Jawna

Opis dodatkowy

agencja celna, agencje celne, obsługa celna, obsługa ładunków, odprawy

Dziękujemy za wysłane grafiki.