• <
plus

Geologia morska i lądowa

Dane kontaktowe

  • Adres: 80 - 328 Gdańsk, Kościerska 5
  • Telefon: 58 554 29 09
  • Fax: 58 554 29 10
  • E-mail: sekretariat.ob@pgi.gov.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Urzędy morskie Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Geologii Morza

Regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego w Sopocie została powołana Zarządzeniem wewnętrzym Dyrektora Instytutu Geologicznego z dnia 14 października 1968 roku, jednak już w 1963 roku prowadzone były badania geologiczne polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku. Były to badania sejsmiczne metodą refleksyjną i badania grawimetryczne.

W 1974 roku Pracownia Geologii Bałtyku została przekształcona w Zakład Geologii Morza, a w 1977 w Oddział Geologii Morza. W latach 1977-1986 w skład Oddziału wchodziła podporządkowana organizacyjnie Pracownia Geologii Wybrzeża w Szczecinie.

Od chwili powołania zasadniczym celem działalności Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku - obszaru wówczas nieznanego z geologicznego punktu widzenia. Z czasem działalność rozszerzyła się na badania geologiczne i hydrogeologiczne w obecnych województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Oferta

Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze oferujemy profesjonalne usługi realizowane zgodnie ze standardami światowymi.

Nasi specjaliści posiadają nadane przez Ministra Środowiska uprawnienia do wykonywania prac geologicznych: poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin podstawowych i pospolitych (kat. II i kat. III), poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych (kat. IV i kat. V), wykonywania prac kartografii geologicznej (kat. VIII) oraz uprawnienia nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Opis dodatkowy

geologia morska, geologia lądowa, hydrogeologia, kartografia geologiczna, prace geologiczne, państwowy instytut geologiczny, pig

Dziękujemy za wysłane grafiki.