• <
plus

SZKOLENIA DLA MARYNARZY

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-342 Gdynia, Waszyngtona 34
  • Telefon: 58 620 30 66
  • E-mail: joanna.jedrzejewska@neostrada.pl

Udostępnij

Ośrodek Szkoleniowy Polsteam działa na rynku szkoleniowym od 1998r.

– zgodnie z Certyfikatem uznania Ośrodka Szkoleniowego wydanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.07.2013 i uznany w zakresie objętym postanowieniami

Konwencji STCW 1978/95 (kontynuacja od 1998r )

– Zaświadczenie nr 45/2005 z dnia 25.08.2008 (kontynuacja 0d 1998r) o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Celem działalności jest szkolenie kadr morskich w zakresie zgodnym z Konwencja STCW 1978/95 na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

Dz.Ustaw poz.223/2017 z dnia 05.01.2017 wg zapotrzebowania.

Głównym celem jest doskonalenie i utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług szkoleniowych.

Prowadząc działalność usługową od początku istnienia kieruje się dobrem klienta i jego zadowoleniem ze sposobu świadczenia usług.

Wysoka jakość jest osiągana poprzez zaangażowanie personelu oraz wyposażenie w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

Ośrodek Szkoleniowy zatrudnia jako wykładowców wysokiej klasy specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem oraz rozległą wiedzą teoretyczną.

Zadania realizuje się poprzez organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych zgodnie z uznaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej.

Ośrodek Szkoleniowy Polsteam posiada System Zarządzania Jakością potwierdzony Certyfikatem Jakości wg standardów ISO 9001:2008 wydanym przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

Oferta

NASZA OFERTA:

Książeczka żeglarska:

kurs Indywidualne techniki ratunkowe
kurs elementarna pomoc medyczna
kurs przeciwpożarowy podstawowy
kurs Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna


Prowadzimy następujące kursy:

Indywidualne Techniki ratunkowe

Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólna

Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)

Przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

Problematyka ochrony statku
Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Oficer Ochrony Statku (SSO)
Oficer Ochrony Obiektu Portowego (PFSO)
Oficer Ochrony Armatora (CSO)

Przeciwpożarowe
Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy - odnowienie
W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy

Medyczne
Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
Sprawowania opieki medycznej nad chorym
Sprawowania opieki medycznej nad chorym - odnowienie
Udzielania pierwszej pomocy medycznej

Kursy pasażerskie:

Kurs kierowania tłumem
Kurs bezpieczeństwa pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim RO-RO


Zbiornikowce kursy podstawowe

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopień podstawowy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopień podstawowy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych stopień podstawowy

Kontakt do działów firmy

joanna.jedrzejewska@neostrada.pl
ryszard.solek@poczta.neostrada.pl

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

polsteam, szkolenia polsteam, szkolenie polsteam, polsteam szkolenia, polsteam szkolenie, kursy marynarskie, kurs problematyka ochrony statku, kurs ppoż wyższego stopnia, kurs ratownika, kurs pierwszej pomocy medycznej, kurs opieka medyczna nad chorym medical care, kurs bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, kurs indywidualne techniki ratunkowe, kurs ITR, kurs ratownik morski, kurs ładunków niebezpiecznych HAZMAT, kurs na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy, kurs bezpieczeństwo kierowania tłumem, kurs bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich, kurs zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich, kurs bezpieczeństwo pasażerów ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro, kurs międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom ( ISM CODE), kurs ochrony statku (SSO), kurs oficera ochrony armatora, kurs oficera ochrony obiektów por

Dziękujemy za wysłane grafiki.