• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6
  • Telefon: 32 281 14 71 do 72
  • Fax: 32 281 21 72
  • E-mail: detrans@detrans.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Kooperanci, Prawo, Finanse Biura projektowe, Biura Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych Detrans

Prace naukowo-badawcze
Podstawowym kierunkiem pracy \"Detrans\" jest obszar maszyn roboczych z wyróżnieniem następujących grup tematycznych:
1. Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe związane z systemami technologii prac ładunkowych obejmujące:
- maszyny i urządzenia dźwigowo-transportowe, technologiczny transport wewnątrzzakładowy,
- rozładunek materiałów sypkich z wagonów i statków,
- kontenerowe centra logistyczne, transport intermodalny,
- maszyny i urządzenia przeładunkowe na składowiskach materiałów sypkich,
- przenośniki ekologiczne z taśmą zamkniętą dla materiałów sypkich pylących,
- przenośniki do transportu biomasy, odpadów komunalnych i przemysłowych,
- układy informatyczne i sterownicze warunkujące automatyzację wyżej wymienionych systemów.

2. Nowe metody projektowania i obliczania ustrojów nośnych oraz mechanizmów maszyn roboczych takich jak: suwnice, żurawie, koparki, ładowarki, zwałowarki, wywrotnice wagonowe, przenośniki taśmowe i łańcuchowe itp. dostosowane do wymogów norm ISO i Euronorm oraz Dyrektywy Maszynowej WE wraz z wytycznymi stosowania i użytkowania.

3. Prace badawcze w dziedzinie nowych rozwiązań układów napędowych elektrycznych i hydraulicznych dźwignic i maszyn przeładunkowych ze szczególnym uwzględnieniem układów energooszczędnych z mikroprocesowym sterowaniem i autodiagnostyką.

4. Wdrażanie komputerowego wspomagania procesu badań, projektowania i konstruowania ustrojów nośnych, mechanizmów oraz wyposażenia elektrycznego dźwignic i maszyn przeładunkowych.



5. Prace badawcze w zakresie elementów i zespołów dźwignic i maszyn przeładunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów wpływających na bezpieczeństwo pracy obejmujace między innymi: zderzaki sprężynowe, hydrauliczne, gumowe, wyspecjalizowane dźwignicowe sterowniki logiczne, hamulce bębnowe i tarczowe nowej generacji, urządzenia do zdalnego sterowania, wciągniki ręczne i elektryczne, wciągarki, zespoły jezdne, kabiny sterownicze, chwytaki mechaniczne, łańcuchowe i hydrauliczne różnych typów, zblocza, zawiesia i trawersy, kleszcze szynowe (zabezpieczenia przeciwburzowe) i wiele innych.

6. Problemy degradacji eksploatacyjnej maszyn roboczych.


\"Detrans\" realizuje prace badawcze w zakresie napędów hydraulicznych maszyn i urządzeń:
- diagnostyka i ocena stanu technicznego układów hydraulicznych maszyn w warunkach eksploatacyjnych przy użyciu specjalistycznej przenośnej aparatury pomiarowej,
- badania stanowiskowe, pomiary charakterystyk i regulacja elementów i podzespołów hydraulicznych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych \"Detrans\",
- opracowywanie wytycznych modernizacji napędów i sterowań hydraulicznych maszyn będących w długoletniej eksploatacji.

\"Detrans\" realizuje prace rozwojowe, wdrożeniowe i projektowe w zakresie:
- dźwignic, a szczególnie suwnic wszelkiego typu oraz układnic magazynowych,
- żurawi przemysłowych hakowych i chwytakowych,
- przesuwnic kolejowych, samochodowych oraz dla wytwórni materiałów budowlanych,
- różnego rodzaju urządzeń transportu przerywanego i układów przeładunkowych,
- ładowarek kołowych i zgarniakowych, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek oraz koparek kołowych,
- wywrotnic wagonowych bębnowych i platformowych,
- wygarniaczy materiałów spod zasobników,
- przenośników taśmowych różnego rodzaju, zgarniakowych, śrubowych, członowych, kubełkowych i wałkowych,
- chwytni kontenerowych i chwytaków różnego typu,
- elementów dźwignic jak: hamulce bębnowe i tarczowe, sprzęgła, zblocza, koła jezdne itp.,
-zawiesi i trawers.

\"Detrans\" wykonuje również usługi w zakresie:
- dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorowej,
- przebudowy i modernizacji istniejących dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych,
- konstrukcji wsporczych np. torów podsuwnicowych dźwignic wszystkich typów, napraw poawaryjnych itp.,
- obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji oraz mechanizmów napędowych.

\"Detrans\" opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie:
- oceny stanu technicznego wszystkich typów dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych,
- modernizacji oraz innych wynikających z potrzeb klientów.
Detrans\" wykonuje obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, maszyn i urządzeń oparte na wieloletnich doświadczeniach metodami analitycznymi i numerycznymi, zwłaszcza metodą elementów skończonych (MES). Typowe analizy dotyczą stanu naprężeń i odkształceń w celu określenia miejsc krytycznych, optymalizacji kształtu w celu zmniejszenia wytężenia konstrukcji oraz analizy przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na dalszą eksploatację urządzenia.



\"Detrans\" wykonuje kompleksowe projekty mechanizacji i automatyzacji dźwignic, prac przeładunkowych i transportowych oraz magazynowania materiałów. Projektuje nowe dźwignice, maszyny przeładunkowe i transportowe dla różnych materiałów, a szczególnie materiałów masowych sypkich. Również wykonuje diagnostykę mechanizmów i napędów maszyn i urządzeń.

Wszystkich zainteresowanych innowacjami, nową technologią, nowymi urządzeniami, modernizacją i mających problemy zaprzaszamy do współpracy.

Opis dodatkowy

projektowanie dźwignic, między innymi suwnice kontenerowe, projektowanie urządzeń transportowych i przeładunkowych jak przenosniki, ładowarki, zwałowarki, wywrotnice, wygarniacze itp.

Dziękujemy za wysłane grafiki.