• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-109 Gdynia, Dickmana 62
  • Telefon: +48 58 666 5 318
  • Fax: +48 58 666 5 425
  • E-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Służby morskie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Powołany w 1982 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. posiada szerokie kompetencje oraz doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów z obszaru techniki wojskowej i cywilnej. W tym w szczególności systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych. W oparciu o nowoczesne zaplecze badawczo-techniczne (w tym akredytowane laboratoria) oraz wytwórcze, Ośrodek dostarcza i rozwija swoje rozwiązania dzięki prowadzonym w trybie ciągłym badaniom naukowym, pracom rozwojowym i wdrożeniowym. Jego kluczowa działalność wpisuje się, przede wszystkim w obszar Obronności i Bezpieczeństwa Państwa. Istotnym elementem działalności Spółki jest uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach i projektach badawczo-rozwojowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO.

Od września 2013 roku OBR CTM S.A. aktywnie uczestniczy w programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, dostarczając na okręty kluczowe z punktu widzenia realizowanych przez nie zadań systemy (Zintegrowane Systemy Walki dla okrętów typu „Kormoran” czy też Zintegrowany System Misji dla okrętu „Ratownik”, których fundamentem technologicznym jest opracowany w CTM pierwszy polski Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT) oraz wyposażenie (pionierski system obrony biernej, stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM, SHL-300, ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”).

Ośrodek oferuje swoim odbiorcom usługi projektowania, testowania, wdrażania i rozwoju prototypowych rozwiązań oraz technologii, zapewniając jednocześnie ich integrację z systemami informatycznymi tworzącymi ich otoczenie.

Oferta

Podstawowe obszary działalności CTM to:

-systemy uzbrojenia broni podwodnej,
-systemy dowodzenia i kierowania uzbrojeniem,
-systemy ochrony infrastruktury morskiej,
-systemy łączności radiowej i wymiany danych
-badanie i certyfikacja wyrobów.

W ramach obszaru „Systemów uzbrojenia broni podwodnej” Ośrodek opracował systemy: monitorowania sytuacji podwodnej, poszukiwania, identyfikacji i klasyfikacji min morskich i obiektów minopodobnych, trałów niekontaktowych, magnetyczno-akustycznych oraz zdalnie inicjowanych kodowanym sygnałem akustycznym zapalników do ładunków przeznaczonych do niszczenia min dennych i kotwicznych, wielokanałowych zapalników min niekontaktowych, a także ochrony pasywnej okrętu.
W zakresie „Systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem w Ośrodku wykonano: okrętowe systemy zarządzania walką, system przeznaczony do wsparcia działań ratowniczych oraz zautomatyzowany system dowodzenia przeznaczony dla Marynarki Wojennej.
W dziedzinie „Systemów ochrony infrastruktury morskiej” Ośrodek opracował systemy dla ochrony portów i infrastruktury krytycznej, dotyczących detekcji, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń nawodnych i podwodnych oraz sposobów ich neutralizowania i/lub niszczenia.
W ramach obszaru „Systemy łączności radiowej i wymiany danych” wykonano w Ośrodku urządzenia radiowe HF i VHF/UHF wykorzystywane w zintegrowanych systemach brzegowych i okrętowych.
Badania są prowadzone przez CTM, w następujących laboratoriach: Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Wibroakustyki i Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych, natomiast certyfikacja wyrobów odbywa się w Jednostce Certyfikacji Wyrobów (JCW).

Kontakt do działów firmy

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.
ul. A. Dickmana 62
81-109 Gdynia
POLSKA

NIP: 584 020 36 01
VAT EU: PL 5840203601
REGON: 220535280
KRS: 0000295769

Konto bankowe:
BGK Region Pomorski
08 1130 1121 0006 5642 1820 0001

SEKRETARIAT OBR CTM S.A.
tel.: (+48) 587 764 587
fax:(+48) 587 764 764
e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

Filmy


Wodowanie i chrzest niszczyciela min w stoczni Remontowa Shipbuilding


MSPO 2016: Systemy dla Kormorana OBR CTM


30 Lecie OBR Centrum Techniki Morskiej


CTM Laboratoria Badawcze


OBR CTM S.A. - film korporacyjny


Centrum Techniki Morskiej na targach Balt Military Expo 2014


Pokaż więcej

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Do pobrania

Opis dodatkowy

CTM, CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ, OBR CTM S.A., OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A., technologie informatyczne, wyposażenie centrów dowodzenia i zarządzania, technologie łączności, technologie okrętowe, technologie podwodne, radiostacje, odbiorniki radiolokacyjne, zintegrowane systemy łączności, zintegrowane systemy okrętowe, technologie monitorowania i minimalizacji pól fizycznych, technologie ochrony katodowej, technologie przeciwudarowe, certyfikacja wyrobów w zakresie akredytacji MON, akredytowane laboratoria, badania kompatybilności elektromagnetycznej, badania środowiskowe i klimatyczne, badania odporności udarowej, badania wibroakustyczne, badania bezpieczeństwa użytkowania, badania rozkładu potencjału elektrochemicznego, badania pól magnetycznych i elektrycznych, SCOT, niszczyciel min, Kormoran, system zarządzania walką

Dziękujemy za wysłane grafiki.