• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-554 GDAŃSK, ul. Śnieżna 1
  • Telefon: (58) 343 77 43
  • E-mail: spawtest@spawtest.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Stocznie, Offshore Firmy stoczniowe OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY SPAW-TEST Spółka z o.o.

O nas
Produkty

Magnetoodmulacz OISmMagnetyczny Odmulacz Sieciowy MOSTermoizolacjeBezpieczniki acetylenoweUsługi

NDT połączeń spawanychWeryfikacja uprawnień spawaczyZbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje staloweDla projektantów

Dane techniczne i pliki do pobraniaProgram doboru magnetoodmulaczyAtesty i certyfikaty
Kontakt
O NASSpaw-Test powstał w roku 1989 jako firma badawczo-szkoleniowa. Celem podstawowym w pierwszym okresie działalności była współpraca z sektorem energetyki ciepłowniczej w zakresie technologii wykonywania i kontroli połączeń spawanych.

Postęp w dziedzinie energetyki ciepłowniczej stawiał przed tym sektorem wiele wyzwań, głównym zadaniem służb utrzymania ruchu było ograniczenie awaryjności systemu rozprowadzania czynnika grzewczego oraz poprawa sprawności układów wymiany ciepła.

Analiza dotychczasowego stanu technicznego istniejących systemów ciepłowniczych pod kątem ich niezawodności i sprawności przekonała nas, że jakość czynnika grzewczego będzie głównym problemem w zakresie usprawnień i modernizacji tego sektora.

Wynikiem naszych działań było przekonanie, iż zaprojektowanie specjalnego filtra do separacji z wody obiegowej drobnodyspersyjnej magnetycznej zawiesiny będzie priorytetem w zakresie małoawaryjnej i wysokosprawnej eksploatacji nowoczesnych systemów ciepłowniczych opartych o wysokowydajne źródła ciepła i nowoczesne elementy automatyki ciepłowniczej. Nasza firma przy współpracy z OBRGE z Katowic jako pierwsza w Europie wdrożyła do sektora energetyki ciepłowniczej urządzenie pod nazwą Magnetoodmulacz typu OISm spełniające taką funkcję.

Testem na słuszność naszych działań było wyróżnienie naszego wyrobu Złotym Medalem na 42 Wystawie Wynalazczości i Postępu Technicznego w Brukseli w 1993 r. a w 1995 r. wyrób wyróżniono Bursztynowym Medalionem, główną nagrodą na Targach Ciepło`95 w Gdańsku.

Eksport naszych wyrobów m.in. na rynki wschodnie spowodował konieczność rozbudowy typoszeregu magnetoodmulaczy o urządzenia dla przepływu wody w zakresie 600-2500m3/h z racji występowania w tamtych warunkach scentralizowanych systemów grzewczych o dużej pojemności.

Sukces eksploatacyjny naszych urządzeń w sektorze ciepłowniczym przełożył się bezpośrednio do ich aplikacji w sektor wentylacji i klimatyzacji oraz inne przemysłowe zastosowania w zakresie separacji i filtracji mediów ciekłych.

Technika separacji drobnodyspersyjnych ferromagnetycznych zanieczyszczeń z wody i jej roztworów przy udziale filtrów magnetycznych jest jak dotąd jednym z najprostszych, stosunkowo tanich i nadzwyczaj efektywnych działań w tym zakresie.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.