• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
maj 2017

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic

Szczegóły wydarzenia

W hotelu InterContinental w Warszawie 11 maja 2017 r. odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”.

Bez wątpienia podczas konferencji nie zabraknie zagadnień związanych z modernizacją Marynarki Wojennej, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z informacji pojawiających się w mediach od czasu II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa oraz przedstawienia przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tegoroczna edycja, będąca najprawdopodobniej pierwszym takim wydarzeniem organizowanym po planowanym terminie zakończenia prac nad Strategicznym Przeglądem Obronnym i skupiająca czołowych ekspertów w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych, dotyczyła będzie takich zagadnień jak m.in. wzmocnienie wschodniej flanki NATO w kontekście bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, priorytety modernizacji i nowoczesnych technologii w sektorze obronnym, modernizacji wyposażenia służb podległych MSWiA w kontekście bieżących i przyszłych wyzwań, a także roli obrony terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, jego infrastruktury i obywateli.

Konferencja ta już od ponad 10 lat stanowi jedno z najstarszych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych forów do dyskusji o rozwoju technologii militarnych w kontekście ich dostosowania do potrzeb i zagrożeń, jakim muszą stawić czoła Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja i wystawa stanowią doskonałą okazję między innymi do przekazywania producentom sprzętu i wyposażenia wojskowego z kraju i zagranicy spostrzeżeń na temat zalet oraz wad już użytkowanego sprzętu wojskowego. Jest także okazją, by zapoznać się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, którego zastosowanie może poprawić bezpieczeństwo żołnierzy i ich skuteczność na współczesnym polu walki.

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także często premierowym w skali kraju prezentacjom produktów Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” stała się jednym z najważniejszych wydarzeń sfery bezpieczeństwa i obronności Polski, jak również cennym źródłem specjalistycznych informacji oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.nowoczesnetechnologie.ztw.pl.

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.