• <
plus

NOWOCZESNE URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE STALOWE

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-557 Gdańsk, Marynarki Polskiej 98
  • Telefon: +48 58 343 16 77
  • Fax: +48 58 343 16 32
  • E-mail: noton@noton.com.pl

Udostępnij

Początki firmy NOTON Sp. z o.o. sięgają 1989 roku kiedy firma rozpoczęła działalność jako producent konstrukcji stalowych, bazując na doświadczeniu wyniesionym z przemysłu stoczniowego. Ponad 20 lat to duży okres czasu, aby zdobyć doświadczenie i ugruntować swoją pozycję na rynku. Pracujemy w branży, w której liczą się solidność, trwałość, wytrzymałość, długowieczność. Ale w branży tej liczą się także pomysły, nowatorstwo i odwaga w podejmowaniu trudnych zadań. To wszystko jest potrzebne przy projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych urządzeń i konstrukcji stalowych.

Zakres naszej działalności obejmuje projektowanie, produkcję i naprawy urządzeń oraz konstrukcji stalowych dla różnych gałęzi przemysłu. Pracujemy dla cukrowni i hut, remontujemy statki, wykonujemy prace w przemyśle paliwowym i wiele innych. Proces produkcyjny wymaga od nas dużej inwencji w pokonywaniu technologicznych przeszkód. Radzimy sobie z nimi dzięki własnym rozwiązaniom technicznym oraz przy pomocy chronionych prawem patentów bazujących na najnowszych technologiach. Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, montażu i naprawy urządzeń-zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenia CE.

Oferta

Od początku swej działalności firma NOTON Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem konstrukcji stalowych. Poza urządzeniami dla przemysłu cukrowniczego oraz ofertą urządzeń ciśnieniowych, zajmujemy się także produkcją i remontami wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych. Wśród zrealizowanych zleceń znajdują się:

remonty i budowa zbiorników paliwowych,
konstrukcje wentylatorów przemysłowych,
kontenery samochodowe,
zrzutnie łodziowe,
konstrukcje wsporcze,
elementy budowlane.


NOTON Sp. z o.o. posiada aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego Nr UC-06-88-W/1-97 z dnia 26.06.1997r. do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych. Stosowane procesy są dostosowane do wymagań dyrektywy PED 97/23/WE. Obecnie jesteśmy uprawnieni do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych według modułów: A1, B1+F, G. Umożliwia nam to nadawanie znaku CE na zgodność produkowanych urządzeń ciśnieniowych z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 97/23/WE. Przy projektowaniu i wytwarzaniu zapewniamy spełnienie wszelkich wymagań określonych w WUDT-UC odpowiednich dla danego urządzenia ciśnieniowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować procesy projektowania i produkcji. Wytwarzane urządzenia dostarczamy z pełną dokumentacją oraz odbiorem UDT i znakiem CE.

Opis dodatkowy

noton, urządzenia ciśnieniowe, produkcja konstrukcji stalowych, remonty konstrukcji stalowych, konstrukcje stalowe, remonty i budowa zbiorników paliwowych, konstrukcje wentylatorów przemysłowych, kontenery samochodowe, zrzutnie łodziowe, konstrukcje wsporcze, elementy budowlane,

Dziękujemy za wysłane grafiki.