• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
gru 2020

„Neutralne dla środowiska mariny i małe porty" - webinarium

Szczegóły wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Innovation Norway serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty" oraz spotkaniach b2b z norweskimi i zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wydarzenie odbędzie się 08 grudnia 2020 r. w godzinach 09:30-17:00 i jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim lub zagranicznym, w szczególności w następujących obszarach:

- nowe, innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania, w tym technologie cyfrowe, dla marin, przystani i portów jachtowych, portów i ośrodków żeglarskich,
- nowoczesna infrastruktura i budownictwo wodne i przybrzeżne, zagospodarowanie akwenów,
- neutralne dla środowiska procesy produkcji, budowy i remontów jachtów i łodzi, produkcji wyposażenia i ekwipunku,
- wyposażanie, serwisowanie oraz obsługa ruchu jachtów i statków w marinach i portach,
- przyjazne dla środowiska transport i żegluga śródlądowa i morska,
- zrównoważone usługi logistyczne dla wód śródlądowych i morskich: bunkrowanie, przeładunki, składowanie,
- przemysł offshore, energetyka morska, energetyka wiatrowa, morskie elektrownie wiatrowe, prace podwodne, roboty podwodne, remonty podwodne.

Spotkania indywidualne z wybranymi przedsiębiorcami z Norwegii i zagranicy będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają interesujących prelekcji tematycznych i zapoznają się z dobrymi praktykami polsko-norweskiej współpracy. Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i angielski.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim): https://environmentally-neutral-marinas-ports.b2match.io/ do dnia 8 grudnia 2020 r.

Dziękujemy za wysłane grafiki.