• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-266 Gdańsk, Grunwaldzka 212
  • Telefon: 58 768 50 04
  • Fax: 58 768 50 07

Udostępnij

Navimor-Invest sp. z o. o. działa na rynku od 1 czerwca 1991 roku, kontynuując tradycje polskich firm hydrotechnicznych. Spółka powstała w wyniku przekształceń własnościowych PHZ „NAVIMOR”, a jej założycielami są osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, które (w większości) do dziś związane są z firmą.

Pierwsze lata istnienia spółki to przede wszystkim ekspansja na rynku czeskim, gdzie Navimor-Invest szybko stał się cenionym wykonawcą wielu poważnych inwestycji. Spółka stała się pełnoprawnym partnerem dla największych firm z branży oraz inwestorów (czeskie instytucje rządowe, zarząd dróg wodnych itp.). Należy podkreślić, że Spółka realizowała kontrakty przede wszystkim, jako generalny wykonawca. Jednostkowa wartość realizowanych kontraktów wynosiła od 10 do 50 milionów PLN. Należy nadmienić, iż w latach 90-tych Spółka była istotnym uczestnikiem procesu spłaty polskiego zadłużenia wobec Republiki Czeskiej poprzez realizację kontraktów finansowane przez polskie Ministerstwo Finansów.

W tym okresie, Navimor-Invest wyspecjalizował się także w usuwaniu szkód popowodziowych, oraz w modernizacji i budowie skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Przy współpracy z placówkami naukowo-badawczymi, zajmującymi się poszukiwaniem nowych rozwiązań i technologii, Spółka aktywnie promuje rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dysponując doświadczoną kadrą, Spółka zdobyła wysoką pozycję na rynku hydrotechnicznym, ciesząc się renomą wykonawcy innowacyjnych i trudnych zadań, który często wykorzystuje rozwiązania nieznane na wodach śródlądowych, a będące efektem realizacji inwestycji na wodach morskich. Nasi Kontrahenci cenią Spółkę ze terminowość wykonania zadań i zdolność do znajdywania optymalnego rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów.

W blisko 20-to letniej historii, Navimor-Invest zrealizował szereg różnych obiektów, przede wszystkich z dziedziny hydrotechnicznej takich jak komory jazów, nabrzeża portowe, porty jachtowe i stanice wodne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, sanacje obiektów budownictwa wodnego, elektrownie wodne oraz wiele innych, z branży drogowej, budownictwa przemysłowego czy ekologii a także wiele innych. W 2010 roku do grona udziałowców dołączył Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice SA, dzięki czemu otwierają się przed Spółką nowe perspektywy rozwoju oraz możliwość dalszej ekspansji na rynku, jak również rozbudowę i unowocześnienie posiadanego potencjał sprzętowy, a także planować nowe produkty. Navimor-Invest Sp. z o.o. posiada obecnie liczne referencje zdobyte w kraju i zagranicą, a także doświadczenie pozwalające na realizację skomplikowanych technologicznie przedsięwzięć.

Stale rosnący portfel zamówień oraz zaufanie inwestorów pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Kontakt do działów firmy

NAVIMOR INVEST S.A

--------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄD SPÓŁKI

80-266 GDAŃSK ul. Grunwaldzka 212
TEL +48 58 768 50 04
FAX +48 58 768 50 07
[email protected]

--------------------------------------------------------------------------------
DZIAŁ TECHNICZNY i OFERTOWY

80-266 GDAŃSK ul. Grunwaldzka 212
tel. +48 58 524 34 59
fax +48 58 341 96 90
[email protected]

--------------------------------------------------------------------------------
BAZA SPRZĘTOWO - MAGAZYNOWA

83-010 Rekcin ul. Spacerowa 10
TEL +48 58 691 09 06
FAX +48 58 691 09 06
[email protected]

--------------------------------------------------------------------------------
ODDZIAŁ W CZECHACH

NAVIMOR INVEST S.A.
organizačni složka
V závětři 1036/4, 170 00 Praha 7
TEL +420 2 667 10 509
FAX +420 2 667 10 282
[email protected]

Opis dodatkowy

wykonawstwo gotowych obiektów, remonty, modernizacje, specjalistyczne usługi podwykonawstwa, budownictwo hydrotechniczne, budowa, modernizacja i remonty śluz żeglugowych, jazów, progów piętrzących, remonty nabrzeży, remonty terminali portowych, budowa obiektów związanych z turystyką i sportami wodnymi, budowa portów i przystani żeglarskich, marin, budowa pomostów spacerowych, budowa dalb cumowniczych, remonty elektrowni wodnych, regulacja potoków, rzek i kanałów (stopnie, progi itp.), umocnienia brzegów, czyszczenie koryt, budowa i remonty zabezpieczeń przeciwpowodziowych, usuwanie szkód powodziowych, inwestycje związane z infrastrukturą (ulice, budownictwo przemysłowe), budowa placów składowych, montażowych (np. stoczniowych), manewrowych, budowa ścianek szczelnych, roboty kafarowe (przy pomocy posiadanych wibromłotów), inne usługi sprzętowe, usługi wykonywane z wody.

Dziękujemy za wysłane grafiki.