• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
lut 2018

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego

Szczegóły wydarzenia

Dwie największe organizacje branżowye energetyki wiatrowej w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) zapraszaą do udziału w kluczowym wydarzeniu branży offshore w Polsce.

15 lutego  2018 r. w Szczecinie – kolebce polskiej energetyki wiatrowej i ważnym ośrodku portowo-stoczniowym –  odbędzie się konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. Jej uczestnicy zapoznają się z założeniami, o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz z postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

W Konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie ubiegłego roku przez posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do konferencji w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich, przed którym rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju.

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.