• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
lut 2019

Międzynarodowa Konferencja Wraki Bałtyku

Szczegóły wydarzenia

To już ostatnia szansa na rejestrację. 27 lutego w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Wraki Bałtyku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem paliwa zalegającego w bałtyckich wrakach oraz rozpoczęcie międzynarodowej i interdyscyplinarnej dyskusji w poszukiwania rozwiązana jednego z najpilniejszych problemów związanych z wrakami w Bałtyku.

Dyskusja będzie oparta na przykładzie wraku statku T/S FRANKEN znajdującego się w Zatoce Gdańskiej, bazując na wynikach ekspedycji badawczej przeprowadzonej przez Instytut Morski w Gdańsku i Fundację MARE w dniach 23-28 kwietnia 2018 roku, a także innych wraków klasyfikowanych jako potencjalnie niebezpieczne dla środowiska.
 
Podczas konferencji omówione zostaną m.in. negatywne skutki wycieków paliwa, skala problemu, stosowane metody oceny ryzyka, ramy prawne dotyczące podejmowania operacji na wrakach oraz rodzaje dostępnych technologii oczyszczania wraków.

Wystąpią m.in.:

  • Jorma Rytkönen, HRD Manager, Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE),
  • Frida Aberg, Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Gospodarki Wodnej,
  • Marek Reszko, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa,
  • Benedykt Hac, Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku,
  • Justyna Rogowska, Zakład Toksykologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Ville Peltokorpi, nurek naukowy i techniczny, Uniwersytet Helsiński.

 Wstępna agenda konferencji dostępna jest tutaj.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i będzie prowadzona w języku angielskim (w czasie konferencji dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Formularz zgłoszeniowy tutaj.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca FRANKEN” finansowanego przez Baltic Sea Conservation Foundation (baltcf).

Projekt realizowany jest przez Fundację MARE w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku.

fot. Michał Procajło / Underwater Passion

Dziękujemy za wysłane grafiki.