• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
maj 2018

Marina Quality Forum

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  15.05.2018 - 15.05.2018

 • Godzina rozpoczęcia:

  9:00

 • Adres:

  Chmielna 47-52
  80-748 Gdańsk

  Pokaż na mapie
 • E-mail:

  biuro@zmigm.org.pl

3. Międzynarodowe Marina Quality Forum odbędzie się 15 maja w Gdańsku. Tematami wiodącymi wydarzenia będą: rozwój portów rekreacyjnych oraz dróg morskich w województwie pomorskim, aktualne wyzwania marin i portów rekreacyjnych, potencjał rynkowy dla wybrzeża Południowego Bałtyku.

Celem forum jest zintgrowanie środowiska, podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami stojącymi przed operatorami marin oraz osób związanych z turystyką wodną w regionie, jak również promocja szlaków morskich wybrzeża Południowego Bałtyku na arenie międzynarodowej.

Konferencji będzie towarzyszyło Święto Pętli Żuławskiej, które odbędzie się również 15 maja w Kątach Rybackich.

Agenda

09:00 Rejestracja

Powitanie i uroczyste otwarcie

10:00 Otwarcie konferencji tbc

10:15 Słowo wstępne orgnizatorów

Andrzej Bojanowski Prezydent Związku Miast i Gmin Morskich

Grzegorz Walczukiewicz Dyrektor Biura, ZMiGM

10:30 SOUTH COAST BALTIC: Kim jesteśmy, co osiągnęliśmy & dokąd zmierzamy:

 • Krótka prezentacja projektu
 • Wprowdzenie w tematykę konferencji

Marta Czarnecka-Galla sKoordynator Projektu, (ZMIGM)

10:45 Rozwój portów rekreacyjnych oraz dróg morskich w woj. Pomorskim: rys historyczny, status, perspektywy

 •  Pętla Żuławska I projekt
 •  Pętla Żuławska - II projekt
 •  Further perspective

(tbc)

Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego

Q & A/dyskusja

Sesja plenarna

11:30
Przerwa kawowa

Aktualne wyzwania marin i portów rekreacyjnych: Wyniki badań ankietowych oraz rekomendacje wypracowane w ramach projektu SOUTH COAST BALTIC

11:45 Mariny & digitalizacja: Jak wykorzystać oprogramowanie do zarządzania mariną do zoptymalizowania operacyjności portów?

 • Jakie funkcjonalności są dostępne?
 • Przegląd rynku: Jakie produkty są oferowane?
 • Jakie rodzaje funkcji oraz modułów są rekomendowane dla poszczególnych rodzajów portów?

Frank Schmidt & Fenja Saathoff

Nature Harbour Krummin / GuG Computer GmbH

Q & A / dyskusja

Sesja plenarna

12:30 ‘Easy boating’ dla każdego: Jak zmniejszać bariery dostępu w portach rekreacyjnych? 

 • Grupy docelowe ze specjalnymi potrzebami: Popyt i potencjał biznesowy marin
 • Jak dostosować mariny do potrzeb ludzi starszych: Rekomendacje na podstawie badania podstawowego projektu SOUTH COAST BALTIC
 • Potencjalne synergie dla innych grup docelowych (osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, początkujący)

Björn Gabler

GA-MA Consulting GmbH

Q & A / dyskusja

Sesja plenarna

13:15 Lunch

Potencjał rynkowy dla Południowego Bałtyku

14:15 Marka SOUTH COAST BALTIC jako maszyna marketingowa: Percepcja region oraz marki 

 • Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych latem 2017
 • Doświadczenia i obserwacje ze wspólnego udziału z targach w Niemczech I Szwecji w 2018 r

Marcin Forkiewicz Politechnika Gdańska

Q & A / dyskusja

Sesja plenarna

14:45 Dyskusja panelowa: Jak promować czarterowanie łodzi w regionie Południowego Bałtyku?

 • Czego szukają klienci?
 • Co i gdzie jest oferowane?
 • Czy aktualne oferty spełniają wymagania oraz zapotrzebowanie zainteresowanych? Co może być ulepszone w tym zakresie?
 • Co powinno zostać ujęte w broszurze czarterowej oraz udostępnione na portalu czarterowym SOUTH COAST BALTIC?

Dyskusja panelowa parterów SCB oraz przedstawicieli firm czarterowych

Moderator:

Jens Masuch

GA-MA Consulting GmbH, SOUTH COAST BALTIC project manager

Q & A / dyskusja / wnioski

Sesja plenarna

Nadchodzące wydarzenia i oferta projektu SOUTH COAST BALTIC

15:30 Budowanie i rozwój kompetencji dla zarządzających portami rekreacyjnymi : oferta szkoleniowa SOUTH COAST BALTIC dla obecnych oraz przyszłych operatów marin w Akademii Morskiej w Szczecinie

Aleksandra Łapko Akademia Morska w Szczecinie

16:00 Zakończenie konferencji

Networking

16:30 Transfer autobusowy do Kątów Rybackich

18:00 Święto Pętli Żulawskiej: Wieczorny networking event w Kątach Rybackich

Na zaproszenie: Pętla Żuławska Sp. z o.o.

22:00 Transfer autobusowy do Gdańska

fot. petla-zulawska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.