• <
plus

Urządzenia dźwignicowe.

Dane kontaktowe

  • Adres: 51-421 Wrocław, ul. Rakowa 10a
  • Telefon: 48 71 326 06 91
  • Fax: 48 71 325 34 58

Udostępnij

LIFT - TECHNIKA Spółka z o. o. Wrocław ul. Rakowa 10a powstała 15 listopada 1993 roku i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod numerem KRS 0000038306.

Spółka zajmuje się urządzeniami dźwignicowymi w zakresie wytwarzania i produkcji, dostaw i instalacji. Na nasze wyroby wystawiamy Deklarację Zgodności zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE. Wyroby są oznakowane znakiem CE.

Oferta

Spółka zajmuje się urządzeniami dźwignicowymi w zakresie:

•wytwarzania i produkcji
•dostaw i instalacji
•napraw
•modernizacji
•konserwacji
•pomiarów elektrycznych
•dokumentacji technicznej i rejestracyjnej.


Działalność firmy obejmuje następujące urządzenia dźwignicowe:

•SUWNICE POMOSTOWE:
* natorowe
* podwieszane
* jedno i dwudźwigarowe
•SYSTEMY MAŁYCH SUWNIC
•WCIĄGNIKI ELEKTRYCZNE (stacjonarne i przejezdne):
* linowe
* łańcuchowe
•WCIĄGNIKI RĘCZNE (stacjonarne i przejezdne)
•ŻURAWIE:
* słupowe
* przyścienne
* przejezdne
•Dźwignik hydrauliczny
•DŹWIGI OSOBOWE, TOWAROWE, PANORAMICZNE:
* hydrauliczne
* linowe
* bez maszynowni
•SYSTEMY STEROWANIA:
* bezprzewodowe zdalne radiowe
* stycznikowe
•SYSTEMY ZASILANIA:
* szynoprzewody
* przewody płaskie
* profile
•ZAWIESIA:
* linowe
* łańcuchowe
* elastyczne
•TRAWERSY
•CZĘŚCI ZAMIENNE DO:
* suwnic
* wciągników
* sterowania, zasilania
* zawiesi
•OSPRZĘT TRANSPORTOWO - DŹWIGNICOWY
•KONSTRUKCJE STALOWE:
* torowiska
* słupy.
Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na:

•modernizacje
•naprawy.

Opis dodatkowy

dźwignice, urządzenia dźwignicowe, SUWNICE POMOSTOWE: * natorowe * podwieszane * jedno i dwudźwigarowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.