• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

Kurs Starszego Mechanika 03.06.2024- 21.06.2024

Standard

Dane kontaktowe

Starszy oficer mechanik

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
III/2 konwencji STCW

koszt kursu – 3000 zł

Terminy kursów- 2024 r. ( pierwszy semestr)


03.06.2024- 21.06.2024

 

 Prosimy o wcześniejsze zapisy.

Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Przedmioty egzaminacyjne

Funkcja: Mechanika okrętowa:

 1. Okrętowe silniki tłokowe
 2. Siłownie okrętowe
 3. Materiałoznawstwo okrętowe
 4. Język angielski

Funkcja: Dbałość o statek i opieka nad ludźmi

 1. Prawo i ubezpieczenia morskie
 2. Ochrona środowiska morskiego
 3. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją

Wymagania

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • starszego oficera mechanika – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku;

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW;

Zdjęcia

Kurs Starszego Mechanika 03.06.2024- 21.06.2024 - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

ośrodek szkolenia marynarzy, kursy dla marynarzy, książeczka żeglarska, kursy STCW

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.