• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-207 Gdańsk, al. Zwycięstwa 52/2
  • Telefon: + 48 (58) 308 99 68
  • Fax: + 48 (58) 308 99 68

Udostępnij

KPDI Ignatiuk i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni działa na polskim i międzynarodowym rynku usług prawnych.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest doradztwo w obrocie gospodarczym. Świadczymy również usługi na rzecz instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych.

Dysponujemy rozbudowanym potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonywanie skomplikowanych zadań na rzecz naszych Klientów. Korzystamy przy tym z najnowocześniejszego oprogramowania, jak: Lex (Wolters Kluwer), LexPolonica (LexisNexis), Serwis Prawno-Gospodarczy (LexisNexis) oraz Legalis (C.H. Beck).

Usługi świadczymy w naszych dwóch biurach w Gdańsku, biurze w Warszawie oraz w siedzibach Klientów (in-house), w tym również znacznie oddalonych od Trójmiasta.

Stale doradzamy w języku angielskim oraz niemieckim.

Oferta

Obsługa przedsiębiorców stanowi core business naszej Kancelarii. Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności.

We współpracy z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, rzecznikami patentowymi oraz biurami rachunkowymi oferujemy pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.

W ramach obsługi przedsiębiorstw oferujemy w szczególności:
- tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich,
- udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
- sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
- reprezentację zewnętrzną przez sądami (w tym arbitrażowymi) oraz urzędami (w tym UOKiK, URE, Krajową Izba Odwoławczą),
- stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
- udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
- prowadzenie due diligence.

Specyfika aktywności Klientów jest źródłem powstawania nietypowych problemów prawnych. Zdecydowanie odmienne uwarunkowania działania rafinerii, elektrociepłowni, przedsiębiorstwa transportowego czy biura projektowego wymagają szczególnego rodzaju wiedzy i doświadczenia, a więc - specjalizacji.

Kancelaria wykazać może się szczególnym doświadczeniem w następujących obszarach:
- Fuzje i przejęcia (M&A, Asset Deal)
- Zamówienia publiczne
- Energetyka
- Obrót nieruchomościami
- Obsługa inwestycji. FIDIC
- Międzynarodowa wymiana towarów i świadczenie usług
- Logistyka i transport
- Własność intelektualna
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona konkurencji i konsumentów
- Procesy transgraniczne
- Mediacja w sporach
- Prawo pracy
- Podatki

Dziękujemy za wysłane grafiki.