• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
14
mar 2024

Kongres Wodoru

Szczegóły wydarzenia

Kolejna edycja wydarzenia będącego platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także popularyzacji wiedzy na temat technologii oraz możliwości wykorzystania wodoru, biogazu i biometanu w dekarbonizacji przemysłu.

Szczegóły i rejestracja: https://powermeetings.eu/wodor-biogaz-biometan-technologia-paliwa-dekarbonizacja-przemyslu/

Program:

14 marca

9:00 - 10:00
Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 - 10:30

Otwarcie Kongresu i przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

Wystąpienia otwierające:

- Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (tbc)
- Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

Moderator:

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

Rewolucja wodorowa – jak skorzystać?
dr hab. Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

Modelowanie roli niskoemisyjnego wodoru w scenariuszach transformacji energetycznej Polski
Michał Smoleń, Kierownik programu Energia & Klimat Fundacji Instrat


10:30 - 11:30

Sesja Inauguracyjna
Regulacje i strategie wspierające rozwój rynków: wodoru, biogazu i biometanu – aspekty prawne, finansowe, certyfikacja.

Wodór, biogaz, biometan – nowe otwarcie dla transformacji i dobry klimat dla rozwoju branży.
Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Sytuacja prawna w sektorze transportu i w przemyśle na rynku polskim i europejskim.
– Nowe technologie, nowe wyzwania prawne.
– Definicje i najważniejsze aspekty prawne.

Michał Andruszkiewicz, Partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

Certyfikacja i standaryzacja – kluczowe tematy mające na celu przyspieszenie wprowadzenia na rynek wodoru, biometanu i paliw syntetycznych oraz podjęcie decyzji inwestycyjnych.
Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB
Katarzyna Mojsiejewska, Specjalista ds. Certyfikacji, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy, System KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

Możliwości dofinansowania dla wodoru, biogazu i biometanu
Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

11:30 - 12:00

Wodór i biometan okiem inwestorów – dobre praktyki
Waldemar G. Roszak, ZE PAK S.A.
Krzysztof Jarosz, Prezes Zarządu, Hydro Sanok Sp. z o.o. & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:30 - 13:30

Sesja Technologiczna
Technologie dostępne na rynku, możliwości, rozwiązania, innowacje

Technologie biomass-to-hydrogen – produkcja nisko- i zeroemisyjnego wodoru
Prelegent w trakcie potwierdzania

Zmniejszenie śladu węglowego dzięki nowym technologiom
Mariusz Koba, Prezes Zarządu, BEST Systemy Grzewcze

Elektrolizery – produkcja zielonego wodoru
Prelegent w trakcie potwierdzania

Technologie uzdatniania wody na potrzeby produkcji wodoru – woda dla elektrolizerów.
Marta Marjanowska, Dyrektor Zarządzający, MARCOR


13:30 - 14:30

Lunch

14:30 – 14:45

Miejsce wodoru w transformacji transportu publicznego.

- Koncepcja miksu paliwowego w zasilaniu autobusów na przykładzie Rybnika,
- Wdrożenie pojazdów wodorowych do ruchu,
- Skala zastosowania pojazdów wodorowych,
- Infrastruktura tankowania,
-  Pierwsze doświadczenia w eksploatacji autobusów wodorowych.
Łukasz Kosobucki, Prezes Zarządu, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.


14:45 - 15:45

Panel dyskusyjny:
Wdrożenie technologii wodorowych – plany i dotychczasowe działania innowacyjnych miast

Moderator:
Dominik Bielecki, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej

Paneliści:
    Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
    Łukasz Kosobucki, Prezes Zarządu, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.
    Maciej Nietopiel, Prezes Zarządu, PAK PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.

15:45 - 16:45

Technologie wodorowe i biometanowe – kluczowe aspekty techniczne inwestycji, badanie jakości i certyfikacja

Kompleksowy system certyfikacji dla wodoru ze źródeł odnawialnych jako wsparcie rozwijającego się sektora zielonej energii oraz przyśpieszenie transformacji.

Elżbieta Jarosławska-Deja, Technical Manager of Sustainability Certification Schemes, Bureau Veritas Polska

Rozwój obszarów wodorowych i biogazowych w INiG-PIB
– Metody oczyszczania biogazu,
– Technologia wytwarzania wodoru turkusowego,
Amoniak jako nośnik wodoru,
– Certyfikacja wyrobów wodorowych (stosowanych np. do
przesyłu gazu zawierającego wodór),
– Możliwości badania tych wyrobów.
Grażyna Żak, Kierownik Zakładu Zrównoważonych
Technologii Chemicznych, Instytut Nafty i Gazu – PIB
Magdalena Swat, Kierownik Biura Certyfikacji, Instytut Nafty i Gazu – PIB

Stacje tankowania wodorem
Prelegent w trakcie potwierdzania

Magazynowanie wodoru i innych paliw
Prelegent w trakcie potwierdzania

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Panel dyskusyjny:
Wodór, Biogaz, Biometan – od idei do realizacji – tu i teraz – najlepszy czas na rozwój i inwestycje

Moderator:
Dominik Bielecki, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej

Paneliści:
    Waldemar G. Roszak, ZE PAK S.A.
    Szymon Walkowski, Efficiency and Strategy Director, Rafineria Gdańska

19:00

Kolacja networkingowa

15 marca 2024


10:30 - 11:00

Zbiórka przed hotelem i przejazd do zakładu

11:00 - 12:30

Wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej

12:30 - 13:00

Powrót do hotelu


13:00

Lunch i zakończenie Kongresu

Dziękujemy za wysłane grafiki.