• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
31
mar 2021

Konferencja - Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    31.03.2021 - 01.04.2021

  • Godzina rozpoczęcia:

    9:00

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii zaprasza na Konferencję - Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym, która odbędzie się w dniach 31.03 - 01.04.2021 w formule Online.

Rejestracja 


Agenda Konferencji

SESJA POWITALNA

• 9:00 - 9:10 – Przywitanie, sprawy organizacyjne

• 9:10 - 9:25 – Wprowadzenie do Programu Copernicus – satelity, serwisy, dane 

• 9:25 - 9:45 – Copernicus jako źródło informacji o środowisku morskim 

I SESJA

• 9:45 – 10:05 – Model wyznaczenia obszarów suszy dla Polski na podstawie fuzji bieżących danych satelitarnych i meteorologicznych 

• 10:05 - 10:25 – Prognozowanie plonów rolnych z wykorzystaniem danych COPERNICUS na potrzeby krajowej statystyki 

• 10:25 - 10:45 – Wykorzystanie danych satelitarnych Sentinel-2 na potrzeby monitorowania zabiegów agrotechnicznych w ramach spełnienia wymogów Common Agriculture Policy (CAP) 

• 10:45 - 11:05 – Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i uczenia maszynowego w predykcji wpływu warunków środowiskowych na plonowanie zbóż - projekt pilotowy KOWR 2019 

• 11:05 – 11:40 – Sesja pytań

• 11:40 – 11:50 - PRZERWA

II SESJA

• 11:50 - 12:10 – S2GLC - automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu na zdjęciach SENTINEL-2 

• 12:10 – 12:30 – Wykorzystanie danych satelitarnych, pozyskiwanych w ramach programu Copernicus, na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań

• 12:30 – 12:50 – Ocena przydatności obrazów Sentinel-2 do klasyfikacji pokrycia terenu według Corine Land Cover 

• 12:50 – 13:10 – Sesja pytań

• 13:10 – 13:40 – PRZERWA

III SESJA

• 13:40 – 14:00 – Polwet – system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych 

• 14:00 – 14:20 – Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej 

• 14:20 – 14:40 - CREODIAS – platforma dostępu do danych Copernicus wraz z możliwością ich przetwarzania oraz budowania aplikacji 

• 14:40 – 15:00 - Zbiory danych geoprzestrzennych w Urzędzie miasta Wrocławia – kategorie i zastosowanie 

• 15:00 – 15:30 – Sesja pytań


DZIEŃ 2 – 1 kwietnia - CZWARTEK

I SESJA

• 10:00 – 10:20 – Gyroscan - System wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych

• 10:20 – 10:40 – SatBałtyk – przykład praktycznego wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania środowiska morskiego 

• 10:40 – 11:00 – GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych 

• 11:00 – 11:20 – LIFE AdaptCity 

• 11:20 – 11:50 – Sesja pytań

• 11:50 – 12:10 – PRZERWA

II SESJA

• 12:10 – 12:30 – Wykorzystanie danych satelitarnych w rolnictwie precyzyjnym i archeologii na przykładzie działalności firmy Wasat 

• 12:30 – 12:50 – Wykorzystanie zobrazowań teledetekcyjnych w monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską w aspekcie przemian klimatu i rozwoju miast - na przykładzie projektów MONIT-AIR (EEA Grants) oraz LIFE URBANGREEN 

• 12:50 – 13:10 – Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w analizach danych pozyskanych ze zdjęć satelitarnych projektu SnapEarth (H2020) 

• 13:10 – 13:30 – Wykorzystanie danych EO do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej w Europie 

• 13:30 – 13:50 - Dane Sentinel-5P w monitowaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich

• 13:50 – 14:20 – Sesja pytań

Dziękujemy za wysłane grafiki.