• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
24
lut 2023

Konferencja „Ukierunkowany połów danych” FindFISH

Szczegóły wydarzenia

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej.

PLAN Konferencji „Ukierunkowany połów danych” | 24 lutego 2023 r. w IOPAN w Sopocie

10.00:  Rozpoczęcie Konferencji „Ukierunkowany połów danych” podsumowującej wyniki  FindFISH

10.10:  Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
1. „Usługa FindFISH”, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
2. „Wyprawy rybackie - podsumowanie”, G. Krzemień – ZRM-OP
3. „O czym Rybacy nie wiedzieli?  Strategia połowu z perspektywy wyników pomiarów sondą CTD”,  P. Pieckiel, L. Dzierzbicka-Głowacka - IM UMG i IOPAN
4. „Analiza zmienności parametrów fizycznych i biochemicznych wód Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem modelu EcoFish”, M. Janecki, D. Dybowski, A. Nowicki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
5.  „Analiza optymalnych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej - Moduł Fish”, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
6.  „Ocena usługi FindFISH przez Rybaków”, J. Wittbrodt , G. Łukasiewicz - ZRM-OP
12.00. Przerwa obiadowa

12.45: Referaty zaproszone:
1. „Ekohydrologia dla zrównoważonego rybołówstwa/rybactwa przyszłości”, M. Zalewski  - ERCE PAN
2. „Dynamika zasobów podstawowych gatunków ryb bałtyckich eksploatowanych przez polskie rybołówstwo ", J. Horbowy – MIR-PIB   
3. „Łososie (Salmo salar) z południowego Bałtyku - kondycja, pokarm, parazytofauna", K. Nadolna-Ałtyn, J. Pawlak, M. Podolska, A. Lejk – MIR-PIB           
4.  „Eutrofizacja Morza Bałtyckiego - Stan i Prognozy”, D. Burska ., D. Pryputniewicz-Flis – IO UG
5. „Struktura populacji formy wędrownej siei (Coregonus lavaretus L.) w estuarium Odry”, B. Więcaszek, P. Czerniejewski, W. Sawicki, A. Tański, K. Formicki – ZUT

14.15. Dyskusja i zakończenie konferencji

Dziękujemy za wysłane grafiki.