• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
20
cze 2023

Konferencja PSEW 2023

Szczegóły wydarzenia

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej.

Konferencja poświęcona jest odnawialnym źródłom energii oraz rozwojowi rynku energii w aspekcie wdrażania i eksploatacji technologii OZE w Polsce. Wydarzenie umożliwia wymianę doświadczeń i dyskusję na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce narodowej oraz korzyści środowiskowych wynikających z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Konferencja PSEW 2023 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.