• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
3
mar 2017

Konferencja „Przemysł okrętowy – fascynujące miejsce pracy”

Szczegóły wydarzenia

Konferencja zawodowa dla gimnazjalistów, poprzedzająca Gdański Tydzień Zawodowca, odbędzie się w piątek 3 marca w godz. 10.00-14.00 w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum (ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku).

– Konferencja „Przemysł okrętowy – fascynujące miejsce pracy” adresowana jest do uczniów gimnazjów i ma na celu wsparcie ich w planowaniu własnej ścieżki rozwoju osobistego i kariery zawodowej, przy uwzględnieniu możliwości, jakie stwarzają przemysł stoczniowy i gospodarka morska. W sobotę 4 marca zapraszamy zaś uczniów wraz z rodzicami na dzień otwarty, do naszych pracowni, warsztatów. Będzie to okazja, by poznać ofertę edukacyjną szkoły i porozmawiać z nauczycielami – mówi Anna Wasilewska, dyrektor Conradinum.

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja zawodów: technik budownictwa okrętowego (nowa nazwa: technik budowy jednostek pływających) , technik mechatronik, technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, oraz oferta szkoły branżowej I stopnia w zawodach elektromechanik i monter mechatronik. Będzie to również okazja, by spotkać się z przyszłymi pracodawcami, jak również poznać warunki kształcenia w Conradinum, odwiedzić pracownie specjalistyczne i porozmawiać z uczniami szkoły.

– Od kilkunastu lat obserwujemy postępującą specjalizację w przemyśle oraz dynamiczny rozwój polskiego sektora produkcji, remontów, przebudów i wyposażania statków. Polski przemysł potrzebuje wysoko wykwalifikowanej średniej kadry technicznej. Tak więc współczesna szkoła musi realizować kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami, a przez to odpowiedzialnie wspierać uczniów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej. Gospodarka morska potrzebuje ludzi wykształconych, fachowców – mówi Wasilewska.

Poznaj przyszłego pracodawcę, przyszłe miejsce pracy


Współorganizatorem konferencji jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Pracodawcy przedstawią gimnazjalistom perspektywy i możliwości zatrudnienia w sektorze gospodarki morskiej. Firma Deltamarin przedstawi prezentacje pt. „Przemysł okrętowy – najciekawsze projekty”. W konferencji udział wezmą, oprócz Deltamarin, przedstawiciele firm: Crist, Vistal, Damen Marine Components, Remontowa Shipbuilding, Stocznia Gdańsk oraz Młodzieżowe Forum Okretowe.

Podczas konferencji młodzież Conradinum będzie prezentować specjalistyczne pracownie techniczne w zawodach, w których kształci szkoła. Gimnazjaliści zapoznają się z efektami realizacji projektu Sally Ride EarthKam @ Space Camp on the International Space Station – administrowanego przez NASA, a kierowanego przez trzy instytucje: US Space @ Rocket Center, The University of Alabama In Huntsville oraz Teledyne Brown Engineering.

Konferencja „Przemysł okrętowy – fascynujące miejsce pracy” - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.