• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
maj 2017

Konferencja Porty Morskie 2017

Szczegóły wydarzenia

Konferencja Porty Morskie 2017, organizowana przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Morski, już w maju. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to „Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych”. Wiąże się ono z faktem, że wieloraka aktywność gospodarcza realizowana w przestrzeni portu morskiego w coraz większym stopniu wpływa na kształt lądowo-morskich i lądowych łańcuchów logistycznych w wielu regionach świata, a operatorzy logistyczni działający w ich przestrzeni często pełnią w nich rolę liderów.


W powyższym kontekście celem konferencji i jej organizatorów jest ukazanie portu morskiego jako przestrzeni społeczno-gospodarczej o szerokim oddziaływaniu na otoczenie, w której zachodzi szereg różnych procesów gospodarczych i społecznych. Intencją organizatorów jest wskazanie, iż współczesne porty morskie stanowią platformę logistyczną będącą integralnym elementem ładu społeczno-gospodarczego miast oraz regionów, stymulującym ich rozwój i ogniskującym w swojej przestrzeni szereg procesów gospodarczych, gdzie obszar usług spedycyjno-logistycznych wzbogacony jest szerokim wachlarzem działalności produkcyjnej.

Konferencja Porty Morskie 2017 odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Szczecinie na Łasztowi w Starej Rzeźni. Będzie ona, zdaniem organizatorów, doskonałą okazją do spotkania środowisk naukowego i gospodarczego. W trakcie obrad, oprócz wypowiedzi o charakterze typowo naukowym, prezentowane będą również stanowiska oraz opinie podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem portów morskich i przemysłu morskiego. Organizatorzy mają nadzieję, iż przygotowane przez prelegentów prezentacje, a także toczone wokół nich dyskusje obu środowisk, zobrazują istotę działania współczesnych portów morskich oraz przedsiębiorstw współpracujących z nimi w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych i łańcuchach dostaw.

Program ramowy konferencji:

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji

09:00 – 09:30 Powitanie gości i uczestników

Otwarcie konferencji

09:35 – 11:00 Sesja I – Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych.

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Sesja II – Port morski jako obszar intensywnego rozwoju usług i produkcji.

13:00 – 13:45 Lunch

13:45 – 16:15 Sesja III – Lądowo-morskie zintegrowane systemy transportowe

16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wszelkie informacje o konferencji, w tym informacje o warunkach udziału, jak i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć tutaj.

Konferencja Porty Morskie 2017 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.