• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
30
wrz 2019

Konferencja Offshore Wind

Szczegóły wydarzenia

Konferencja Offshore Wind jest obecna w kalendarzu wydarzeń PSEW od 2012 roku i na dobre wpisała się w krajobraz wydarzeń branżowych. Przez lata konferencja ta zyskała status wydarzenia wiodącego w regionie Morza Bałtyckiego. Za każdym razem w konferencji bierze udział około 200 osób z Polski i zagranicy. W tym roku wydarzeniee odbędzie się w dniach 30.09-01.10. 2019 r. w Warszawie.

Konferencja Offshore Wind 2019 odbywająca się w dniach 30 września-1 października 2019 r. w Warszawie będzie doskonałym miejscem do zdobycia unikalnej wiedzy, przeprowadzenia owocnych rozmów oraz do interesujących spotkań.

Fakt uwzględnienia morskiej energetyki wiatrowej w planach związanych z dywersyfikacją struktury wytwarzania energii w Polsce ma przełomowe znaczenie. Planowane w 2040 roku 10,3 GW mocy wiatrowych na Morzu Bałtyckim przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i przełoży się na większą konkurencyjność polskiej gospodarki.

Pomyślny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, który wygeneruje oczekiwane korzyści gospodarcze, wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony szerokiej rzeszy podmiotów – jednostek administracji, a przede wszystkim przedsiębiorców. Właśnie te grupy stanowią grupy docelowe Offshore Wind Conference.

Zadaniem Konferencji jest dostarczenie zainteresowanym  podmiotom  wiedzy,  m.in.:
  • dotyczącej  planowanej  przez  Ministerstwo Energii  ustawie  dla  morskiej  energetyki  wiatrowej,
  • miejscu  tej  technologii  OZE w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,
  • powstającemu Projektowi planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.
Program tutaj.

Rejestracja tutaj.

fot. konferencja-offshore.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.