• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
13
kwi 2018

Konferencja Najważniejsze zmiany regulacyjne dla spółek giełdowych

Szczegóły wydarzenia

 

Program konferencji podzielony jest na trzy bloki tematyczne.

W pierwszym bloku tematycznym dotyczącym Komitetów Audytu zaproszeni eksperci omówią Komitety Audytu pod nowymi regulacjami (kompozycja i wymogi stawiane członkom KA, KA w strukturze korporacyjnej spółki, minimalizacja ryzyk związanych z utworzeniem KA). Następnie zajmą się analizą funkcjonowania KA (polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta, katalog usług zakazanych oraz wyjątki, jak praktycznie przeprowadzić wybór biegłego rewidenta).

Druga część seminarium poświęcona będzie tematyce MAR. Prelegenci najpierw przedstawią zagadnienia dotyczące listy insiderów (kto powinien prowadzić i kto powinien się znaleźć na liście insiderów, jak powinna wyglądać prawidłowa lista insiderów, sanowanie nieścisłości) oraz zaprezentują wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych (dane okresowe: przychody miesięczne, zamówienia, CAPEX itp., finansowa informacja poufna, publiczna informacja poufna).

Ostatni blok dotyczyć będzie najważniejszych zmian regulacyjnych. Eksperci dyskutować będą o RODO (zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, niezbędne regulacje wewnętrzne spółki, sposób postępowania z danymi osobowymi) oraz na temat ustawy o jawności życia publicznego (niezbędne regulacje wewnętrzne spółek, klauzule antykorupcyjne, system sygnalistów). Podczas zamykającej debaty omówione zostaną zmiany dotyczące funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, m.in. raportowanie informacji niefinansowych, funkcjonowanie emitentów zgodnie z MIFID II, nowy format okresowych sprawozdań finansowych (ESEF) czy programy motywacyjne dla osób zatrudnionych w spółkach publicznych oparte na akcjach.

Miejsce: Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5, Gdańsk-Wrzeszcz
13 kwietnia 2018
Godzina: 11.00 - 16.00


Szczegóły i rejestracja: Konferencja regionalna SEG i Deloitte Legal.

Najnowsze informacje i newsletter: RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

źródło: deloitte.com

Dziękujemy za wysłane grafiki.