• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
lut 2017

Konferencja Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  27.02.2017 - 28.02.2017

 • Godzina rozpoczęcia:

  9:30

 • Adres:

  Aleje Jerozolimskie 65/79
  00-697 Warszawa

  Pokaż na mapie
 • Telefon:

  603 163 510

 • E-mail:

  konferencja@fnez.pl

  www.konferencja-offshore3.pl/
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej już po raz trzeci, we współpracy z partnerami branżowymi, organizuje międzynarodową konferencję, podczas której dyskutowany będzie wpływ, jaki morska energetyka wiatrowa może mieć na rozwój polskiej gospodarki.

W roku 2013 FNEZ oszacowała, że w polskim systemie energetycznym, przy uwzględnieniu istniejących warunków rynkowych, środowiskowych i społecznych, do roku 2030 może zostać zainstalowanych 6 GW w morskich farmach wiatrowych („MFW”). Od tego czasu, w kolejnych raportach eksperckich (EY, FNEZ, McKinsey & Company) wykazywano, jak ogromny potencjał gospodarczy może mieć rozwój tej technologii. Produkcja przez krajowy przemysł fundamentów, wież, kabli, statków konstrukcyjnych, morskich stacji transformatorowych, może wnieść 60 mld zł do produktu krajowego brutto i stworzyć 77 tysięcy miejsc pracy, tworząc nowoczesną, innowacyjną gałąź przemysłu morskiego.

Dziś rozwój projektów MFW oraz krajowej produkcji na rynek morskiej energetyki staje się faktem. Kolejne krajowe stocznie przygotowują linie produkcyjne wież i fundamentów, kolejne statki budowlane morskich konstrukcji obsługują zagraniczne budowy morskich elektrowni. Pierwsze projekty MFW na polskich obszarach morskich uzyskały decyzje środowiskowe, a dla kolejnych prowadzone są badania. Rozwój technologii umożliwia dynamiczny spadek kosztów wytwarzania energii przez morskie wiatraki, zapewniając jej już dziś konkurencyjność na rynku OZE.

Aby jednak morska energetyka mogła przyczynić się do reindustrializacji polskiej gospodarki niezbędne są ambitne cele i odważne decyzje, które zapewnią stabilne warunki przygotowania tych trudnych projektów oraz zachęcą do kolejnych inwestycji w zdolności produkcyjne i innowacyjność polskiego przemysłu morskiego.

Konferencja FNEZ „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki” odpowie na zasadnicze pytania, w progu najważniejszych decyzji politycznych obecnego rządu:

 • Czy wykorzystamy ogromny potencjał energetyczny i gospodarczy polskiego morza?
 • Czy rozwój przemysłu morskiej energetyki znajdzie się na liście priorytetów gospodarczych rządu?
 • Czy energetyka wiatrowa na morzu stanie się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju energetyki niskoemisyjnej Polski w kolejnej dekadzie?
 • Jaki kształt powinien przyjąć system wsparcia aby umożliwić rozwój energetyki wiatrowej na morzu przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów i maksymalizacji korzyści dla polskiego przemysłu morskiego?
 • Czy uda się zapewnić dostawy i obsługę budowy pierwszych morskich farm wiatrowych przez krajowy przemysł morski?
 • Czy uda się stworzyć w Polsce nowe fabryki kabli morskich i turbin wiatrowych, zapewniając tym samym kompletność łańcucha dostaw dla morskiej energetyki na Morzu Bałtyckim?

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Przedstawicieli rządu i parlamentu RP,
 • Przedstawicieli najważniejszych krajowych firm przemysłu morskiego, Przedstawicieli deweloperów i inwestorów przygotowujących projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
 • Producentów i dostawców technologii morskich farm wiatrowych, Krajowych i zagranicznych ekspertów od spraw środowiska morskiego, planowania przestrzennego, geologii i geotechniki, projektowania, pomiarów wiatru, bezpieczeństwa, komunikacji społecznej.

Konferencja Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.