• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
kwi 2017

Konferencja „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – wyzwania, bariery, oczekiwania”

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  11.04.2017 - 11.04.2017

 • Godzina rozpoczęcia:

  10:30

 • Telefon:

  58 345 83 74

 • E-mail:

  sekretariat@pracodawcypomorza.

  pracodawcypomorza.pl
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

„Pracodawcy Pomorza” oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zapraszają na konferencję „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – wyzwania, bariery, oczekiwania”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017, w godzinach 10:30-15:00, w Gmachu Głównym (Auli) Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji przedstawione zostaną przykłady współpracy szkół z branżą stoczniową. Celem przyświecającym wydarzeniu jest konieczność wypracowania długofalowego systemowego modelu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu jachtowego. Konferencja będzie także okazją do podjęcia próby zdiagnozowania obecnego stanu rozwoju polskiej gospodarki stoczniowej i jachtowej z wykorzystaniem oczekiwań tej branży wobec słabej podaży pracowników na rynku pracy.
Opracowane i sprawdzone rozwiązania w modelu kształcenia zawodowego powinny zapewnić dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, placówek oświatowych oraz szkół wyższych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Absolwenci szkół zawodowych, ze względu na oczekiwania pracodawców oraz wymagania rynku pracy, powinni być przygotowani do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków pracy, umiejętności sprawnego i samodzielnego wykonywania zadań zawodowych, mobilności oraz umiejętności samokształcenia.       
     
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Minister Edukacji Zawodowej Anna Zalewska.

Program konferencji:

10.30 – 11.00     Kawa powitalna/rejestracja uczestników

11.00 – 11.15    Powitanie gości i uczestników konferencji
•    Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
•    Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
•    Jacek Namieśnik – Rektor Politechniki Gdańskiej
•    Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza

11:15 – 11:30    Przedstawienie założeń programowych konferencji

11.30 – 12.30    Panel Dyskusyjny – Gospodarka

        Przedstawienie oczekiwań, wyzwań i barier w kształceniu nowoczesnej kadry dla gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

•    Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
•    Henryk Ogryczak – Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Gospodarki Morskiej
•    Zdzisław Bahyrycz – Koordynator ds. Organizacyjnych, Stocznia Crist S.A.
•    Piotr Jasionowski – Prezes Zarządu Ostróda Yacht Sp. z o.o., Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY, Wiceprezes Zarządu European Boating Industry
•    Jan Łabas – Prezes Zarządu Alu International Sp. z o.o., Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej Pracodawców Pomorza
•    Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

12:30 – 12:50    Lunch

12:50 – 13:50    Panel Dyskusyjny – Edukacja

Omówienie wyzwań przed którymi stoi edukacja w obliczu rosnącego zapotrzebowania kadr na rynku pracy

•    Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
•    Joanna Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Gdańsku
•    dr. hab. Marek Grzybowski Prof. AM – Prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego, Akademia Morska
•    Dariusz Różycki – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku
•    Hanna Szkodo – Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku
•    Aleksandra Dąbrowska – Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

13:50 – 14:10    Podsumowanie konferencji – dr. hab. Inż. Janusz Kozak, Prof. PG

14:20         Zwiedzanie Laboratoriów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa


Kontakt organizacyjny oraz rejestracja

PRACODAWCY POMORZA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk
www.pracodawcypomorza.pl
e-mail: sekretariat@pracodawcypomorza.pl
tel.: 58 345 83 74   

Konferencja „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – wyzwania, bariery, oczekiwania” - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.