• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
gru 2018

Konferencja konsultacyjna nt. Programu rozwoju polskich portów morskich

Szczegóły wydarzenia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na konferencję konsultacyjną w sprawie projektu „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Wydarzenie jest elementem konsultacji publicznych projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, które rozpoczęły się 7 grudnia 2018 r. i będą prowadzone do 14 stycznia 2019 r.

Konferencja odbędzie się 19 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku Centrum Biznesowo Finansowego, przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, w Sali Kinowej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 (rejestracja na miejscu od godz. 9.30 do 10.00), natomiast zakończenie planowane jest na godz. 14.15.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację (ze wskazaniem imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji, stanowiska oraz danych kontaktowych) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: SekretariatDGM@mgm.gov.pl do 14 grudnia 2018 r., do godziny 14:00 z dopiskiem „KONFERENCJA”. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest tutaj.

Program konferencji tutaj.

fot. GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.