• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
kwi 2018

Konferencja ECO-ON Technologie Ekoefektywne w energetyce i budownictwie

Szczegóły wydarzenia

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Agencja Rozwoju Przemysłu zapraszają na Konferencję ECO-ON Technologie Ekoefektywne w energetyce i budownictwie. Wydarzenie, które odbędzie się za tydzień w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, będzie poświęcone tematyce prac B + R w dziedzinie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 - technologiom ekoefektywnym w produkcji, przesyle, budownictwie, dystrybucji i zużyciu energii oraz paliw. Początek o godzinie 9:00.

Motywem przewodnim będą nowe technologie w budownictwie energooszczędnym i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz badania prowadzone w Laboratoriach MOLANOTE. Modułowe laboratoria nowoczesnych technologii energooszczędnych to najnowszej generacji zaplecze badawczo-rozwojowe, którego właścicielem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W jego skład wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii zrównoważonej energetyki.

Konferencja ECO-ON kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, naukowców, a także studentów kierunków technicznych zainteresowanych ochroną środowiska.

Patronat nad ECO-ON objęli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, a partnerami konferencji są Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i  Źródła Odnawialne.

AGENDA

8:30-9:00  Rejestracja uczestników

9:00-9:10  Uroczyste otwarcie konferencji

Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Magdalena Strzelczyk

9:10-09:20 Przedstawienie oferty usług badawczych w modułowych laboratoriach Molanote

BLOK I    EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEMYŚLE – czy innowacje są potrzebne?

09:20-09:35    ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie - dotychczasowe rezultaty i dalsze działania

Karolina Lipińska, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski

09:35-09:50    Ochrona środowiska a nowe technologie w rozwoju gospodarczym

Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

09:50-10:05    Badania urządzeń i instalacji elektrycznych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 dr inż. Mirosław Włas, Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, Politechnika Gdańska

10:05-10:20    Wpływ PV na obniżenie kosztów energii elektrycznej na przykładzie gminy Rząśnia (fotowoltaika)

Marcin Lipiński (Kierownik Projektów ds. Gmin), Spirvent

10:20-10:35    Wyzwania związane z wdrożeniem innowacyjnych badań do praktyki przemysłowej, dobre praktyki i bariery

Grzegorz Kilarski, NNT Sp. z o.o.

10:35-11:30    Panel dyskusyjny: Wpływ innowacji na wzrost efektywności energetycznej w budownictwie oraz na ochronę środowiska

Moderacja: Adam Augustyniak, NNT Sp. z o.o.
(K. Lipińska, D. Makowska, M. Włas, M. Lipiński, G. Kilarski, J. Biedroń, P. Lampart, M. Klin)

11:30-11:50    Przerwa kawowa

BLOK II EKOBUDOWNICTWO – Regulacje, Innowacje, Finansowanie

11:50-12:05 Przykłady wykorzystania zasobów laboratorium do rozwiązywania problemów z termoizolacją w budynkach mieszkalnych

dr inż. Jarosław Florczuk, Lab 5 - moduł budownictwa energooszczędnego i zero energetycznego, Politechnika Gdańska

12:05-12:20 Możliwość wykorzystania systemu PIV dla optymalizacji pracy systemów grzewczych i klimatyzacyjnych

dr Marcin Lackowski, Lab 3 - moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

12:20-12:35 Elektrofiltry do kominów domowych

Andrzej Krupa, Lab 4 - moduł czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

12:35-12:50 Inteligentne budownictwo ekoefektywne

prof. Katarzyna Zielonko-Jung, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

12:50-13:05 Optymalizacja kosztów użytkowania energii elektrycznej w obiektach budowlanych

mgr inż. Krzysztof Kulesza, INKOL

13:05-13:20 inansowanie transferu technologii w obszarze KIS 7 i 8 w programie Sieć Otwartych Innowacji

Marzena Wydryszek, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13:20-13:35 Finansowanie inwestycji proekologicznych w budownictwie

Michał Leszczyński, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

13:35-14:25 Panel dyskusyjny: Inwestycje w ochronę środowiska, Regulacje, Finansowanie

Moderacja: Marzena Wydryszek, Agencja Rozwoju Przemysłu, S.A.

(J. Florczuk, M. Lackowski, A.Krupa, K. Zielonko-Jung, M. Leszczyński, Z. Borkowski, S.Żwan, K. Kulesza)

14:25-15:00 Lunch i dyskusje kuluarowe, sala D

BLOK III INTELIGENTNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNO-PALIWOWE

15:00-15:15 Paliwa Przyszłości (zagospodarowanie biomasy, biogazy, paliwo wodorowe)
Jan Biedroń, LOTOS

15:15-15:30 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa alternatywne

dr  hab.  inż.  Piotr  Lampart,  Lab  2  -  moduł  dynamiki,  mikroturbin  i  minisiłowni kogeneracyjnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

15:30-15:45 Zarządzanie energią w rozproszonej strukturze wytwarzania

Zbigniew Borkowski, Infracorr

15:45-16:00 Mikroglony bałtyckie jako źródło wysokojakościowej biomasy i substratu do produkcji biogazu na drodze fermentacji anaerobowej

Marek Klin, Uniwersytet Gdański

16:00-16:15 Innowacyjny desorber do identyfikacji gazów rozpuszczonych w płuczce wiertniczej

Stanisław Żwan, Tercja, M. Lackowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

16:15 Zamknięcie konferencji, dyskusje kuluarowe, sala D

źródło: PSSE

Dziękujemy za wysłane grafiki.