• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
23
wrz 2021

Konferencja Bezzałogowe systemy powietrzne i systemy antydronowe dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury obronnej, strategicznej i farm wiatrowych. Współpraca wojskowa Polski i Turcji

Szczegóły wydarzenia

Think tank Nobilis Media we współpracy z Sejmową Komisją Obrony Narodowej i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą bezzałogowym systemom powietrznym i kierunkom ich rozwoju. Konferencja odbędzie się 23 września (czwartek) w Hotelu Park przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Temat konferencji: Bezzałogowe systemy powietrzne i systemy antydronowe dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury obronnej, strategicznej i farm wiatrowych. Współpraca wojskowa Polski i Turcji.

Zaproszenie do udziału w Security Forum Szczecin przyjął Haluk Bayraktar, Prezes Zarządu Baykar, który wygłosi prelekcję „Kierunki rozwoju i zastosowania wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w Turcji i obszary współpracy z Polską”. Podczas konferencji Security Forum Szczecin omówione zostaną najnowocześniejsze technologie, które mogą zostać wykorzystane do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i jej infrastruktury krytycznej , także odparcia potencjalnych działań hybrydowych.

Dzięki realizacji inwestycji wpisanych do Krajowego Plan Odbudowy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Beneficjentami projektów z KPO wartych 164 mln euro są przedsiębiorcy, producenci BSP, operatorzy i piloci bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służba zdrowia, instytucje badawcze i naukowe. Polski Instytut Ekonomiczny zakłada, że w ciągu 5 lat wartość integracji dronów do polskiej gospodarki wzrośnie do 576 mld zł. Mobilność bezzałogowa została uznana przez polski rząd za technologię przełomową, która może odegrać znaczącą rolę w ramach odbudowy gospodarki po pandemii. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych 5 lat będzie na poziomie 3,26 mld złotych, a wartość wpływu integracji dronów do gospodarki w tym samym czasie sięgnie 576 mld złotych. Wykorzystanie potencjału bezzałogowców, w tym dalsze zwiększanie popytu na realizację zadań z wykorzystaniem BSP, wymaga jednak wzmocnienia instytucji i stworzenia mocnych centrów kompetencji integrujących często rozdrobnione w tej chwili projekty i inicjatywy. W ramach Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy, ma powstać infrastruktura do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji, w tym specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów monitorowania, wsparcie wdrożeń i użytkowników końcowych.

Program i rejestracja:
www.nobilismedia.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.