• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
20
paź 2018

Konferencja 100 lat Wychowania Morskiego w Polsce!

Szczegóły wydarzenia

Już 20 października 2018 roku, w Gdyni odbędzie się pierwsza Konferencja 100 lat Wychowania Morskiego w Polsce. To ogólnopolskie  wydarzenie, które pozwoli podsumować dotychczasowy dorobek polskiej edukacji morskiej. Jednocześnie, dzięki udziałowi reprezentacji szerokiego grona organizacji, stowarzyszeń, klubów i ośrodków edukacyjnych związanych z wychowaniem morskim możliwe będzie podjęcie dialogu o przyszłości.

Konferencja „100 lat Wychowania Morskiego w Polsce” jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. To ogólnopolskie spotkanie ludzi morza i wychowawców zostało również objęte Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Marek Gróbarczyka Wojewody Pomorskiego pana Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka, prezydenta Miasta Gdynia pana Wojciecha Szczurka oraz dyrektora Urzędu Morskiego pana Wiesława Piotrzkowskiego.

Założenia przyświecające organizacji konferencji oddaje jej program podzielony na trzy bloki: „Wczoraj”, „Dziś” oraz „Jutro”. Prelekcje w ramach bloku „Wczoraj” będą miały charakter historyczny, „Dzisiaj” pozwoli na zaprezentowanie obecnie odbywających się działań z zakresu wychowania morskiego, natomiast „Jutro” to część podczas której uczestnicy konferencji spojrzą w przyszłość, na kolejne 100 lat wychowania morskiego. Oprócz samych prelekcji w ramach programu przygotowywana jest również „Strefa Żaglowców” czyli miejsce w którym przez cały czas trwania wydarzenia można będzie spotkać przedstawicieli większości polskich żaglowców. To wyraz specjalnej roli, jaką w polskim wychowaniu morskim odgrywają właśnie żaglowce.

Tam gdzie jest mowa o morzu nie może zabraknąć szant i muzyki żeglarskiej. Po oficjalnym zakończeniu Konferencji jej uczestnicy zostaną zaproszeni na koncert Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny. Koncert będzie otwarty również dla wszystkich miłośników szant i pieśni kubryku.

Udział w  konferencji „100 lat Wychowania Morskiego w Polsce” jest nieodpłatny. Jest to możliwe  dzięki wsparciu naszych sponsorów: Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz DCT Gdańsk S.A. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy jedynie przesłać zgłoszenie.

Więcej informacji o konferencji oraz bieżące aktualności znaleźć można na stronie internetowej www.wychowaniemorskie.pl.

Dziękujemy za wysłane grafiki.