• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
20
cze 2024

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Szczegóły wydarzenia

Już 20 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja jest organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Celem tego wydarzenia jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Dotyczy to także działania w środowisku tworzenia bezpieczeństwa w XXI wieku, w odniesieniu do zadań, które są przed siłami morskimi stawiane i realizowane w czasie pokoju, kryzysu, czy wreszcie wojny.

Tematyka IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2024 obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

- Siły morskie a polityka morska państwa;
- 7 lat „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP”, a polityka morska państwa, miejsce Marynarki Wojennej RP;
- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego RP;
- Przemysł obronny a proces modernizacji sił morskich RP;
- Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej;
- Potencjał kooperacyjny polskiego przemysłu obronnego;
- Strategiczne znaczenie morskiej infrastruktury krytycznej;
- Tworzenie morskiej świadomości sytuacyjnej na Bałtyku;
- Cyberbezpieczeństwo w morskiej infrastrukturze krytycznej.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury, wyższej kadry dowódczej polskiej Marynarki Wojennej i innych służb mundurowych oraz urzędów państwowych, a także gości zza granicy.

Konferencja odbędzie się w Hotel Novotel Warszawa Airport.

Dziękujemy za wysłane grafiki.