• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
26
lut 2015

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  26.02.2015 - 26.02.2015

 • Godzina rozpoczęcia:

  9:00-16:00

 • Telefon:

  7965464

 • E-mail:

  prawo-morskie@elsa.org.pl

  www.prawo-morskie.pl
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego jest piątym morskim projektem przygotowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez Katedrę Prawa Morskiego, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego. Tematyka Konferencji obejmuje problemy prawa żeglugi morskiej.

Tradycyjnie już, celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

W trakcie Konferencji omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z charakterem prawnym statku morskiego, instytucji aresztu statku czy odpowiedzialności za jego eksploatację. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej przewozu i korzystania ze statku. Zaproszeni goście poddadzą również analizie regulacje w obszarze ubezpieczeń morskich, w tym ubezpieczenia frachtu, paliwa oraz załogi i pasażerów.

W imieniu organizatorów chciałbym uprzejmie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji oraz o zabranie głosu w debacie, która jak co roku stanowi wkład w rozwój prawa morskiego.

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.