• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
1
kwi 2019

IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2019

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która planowana jest na 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Konferencja organizowana jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja”. W poprzednich trzech edycjach konferencji wzięło udział 465 uczestników (reprezentujących 41 ośrodków naukowych), 2 250 studentów oraz blisko 1 0500 internautów. Wśród uczestników gościło 31 przedstawicieli administracji publicznej, a także 58 reprezentantów spółek energetycznych.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Organizaorzy wierzą, że poprzez dyskusje z udziałem: naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynią się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Organizatorzy planują, aby tematyka IV edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Jednocześnie dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i technologiczne uczestnicy będą dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcą szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo. Zasadniczym wyzwaniem staje się kwestia transformacji energetycznej, a szczególnie jej kształt oraz tempo tego procesu. Interesuje nas problematyka polityczna, ekonomiczna, technologiczna oraz społeczna.

Regulamin konferencji tutaj.

Strona konferencji tutaj.

Więcej informacji tutaj.

IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2019 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.