• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
21
cze 2017

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  21.06.2017 - 21.06.2017

 • Godzina rozpoczęcia:

  10:00

 • Adres:

  Wały Jagiellońskie 1
  80-853 Gdańsk

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk odbędzie się 21 czerwca w Gdańsku. Temat przewodni to: „Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”.

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1
Gdańsk, 21 czerwca 2017 roku, godz. 10.00

PROGRAM

9.30 – 10.00 rejestracja

Blok I prowadzenie: Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich

10.00 – 10.10 Powitanie – A. Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.10 – 10.25 Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce europejskiej – Ryszard Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Wpływ Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury:

10.25 – 10.40 Porty Morskie – Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.40 – 10.55 Infrastruktura drogowa – Wojciech Szczurek, prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

10.55 – 11.10 Infrastruktura kolejowa – Piotr Niedźwiecki, prezes Konsorcjum Samorządowego dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty

11.10 – 11.25 Drogi Wodne Śródlądowe – Tomasz Sowiński, prezes Związku Miast Nadwiślańskich

11.25 – 11.35 Dyskusja

11.35 – 11.50 przerwa kawowa

Blok II prowadzenie: Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

11.50 – 12.00 Konwencja AGN i programy unijne wspierające funkcjonowanie Korytarza Bałtyk-Adriatyk - wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - tbc

12.00 – 12.10 Wpływ EDW na Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz działania służące osiąganiu wskaźników EDW - wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju - tbc

12.10 – 12.25 Współpraca międzyregionalna na rzecz rewitalizacji polskich odcinków planowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych  E40 i E70 - Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

12.25 – 12.35 Porozumienie o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły – Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski - tbc

12.35 – 12.50 "Innowacyjne jednostki na żegludze śródlądowej" - prof. dr hab. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny

12.50- 14.05 Potencjał rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie miast Polski:

- Węzeł miejski Gdańsk – Gdynia – Sopot – potencjał rozwojowy - Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

- „Projekt flagowy TENTacle – autostrada Bałtyk-Wisła” dr Michał Tuszyński, Urząd Miasta Gdyni

- Szczecin – przedstawiciel miasta, tbc

- Elbląg – przedstawiciel miasta, tbc

- Bydgoszcz – przedstawiciel miasta, tbc

- Wrocław – przedstawiciel miasta, tbc      

14.05 – 14.20 Podsumowanie i dyskusja – Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

14.20 – 15.00 lunch 

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.