• <
premium

Konkrecje manganowe

Dane kontaktowe

  • Adres: Szczecin, ul.Cyryla i Metodego 9
  • Telefon: (+48 91) 453 93 98
  • E-mail: iom@[email protected]

Udostępnij

Na podstawie konwencji o prawie oceanicznym (United Nations Convention on the Law of the Sea) podpisanej w 1982 roku przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego ONZ (International Seabed Authority), na Oceanie Spokojnym, wydzielono, działki, na dnie których znajdują się konkrecje manganowe. Polska jako kraj członkowski jest również współposiadaczem takiej działki, w wyniku czego nasz kraj został zobowiązany do opracowania technologii wydobycia konkrecji manganowych z dna oceanu. Ze względu na olbrzymie koszty badań Polska działa w ramach konsorcjum, Interoceanmetal Joint Organization (www.iom.gov.pl| IOM) z siedzibą w Szczecinie, zrzeszającego takie kraje jak: Czechy, Polska, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Kuba.

Oferta

Obecnie rozpatrywane problemy to:
- wpływ wydobycia na środowisko naturalne,
- techniczno-ekonomiczne studium wykonalności,
- urządzenie zbierające (kombajn podmorski),
- transport na powierzchnię oceanu (rozpatruje się przede wszystkim transport hydrauliczny )
- projekty wstępne jednostki wydobywczej,
- przeróbka rudy (hydrometalurgia, pirometalurgia

Filmy

Interocean Metal


Do pobrania

Opis dodatkowy

Interoceanmetal Joint Organization ul.Cyryla i Metodego 9 71-541 Szczecin Poland tel. (+48) 91 453 93 98 tel./fax (+48) 91 453 93 99 email: [email protected]

Dziękujemy za wysłane grafiki.